DuraSoft

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
864.384,19€
Prispevek ESRR:
734.726,56€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 31.08.22
Project progress: 
99%
Budget: 
864384.19€
Prispevek ESRR: 
734726.56€

DuraSoft

Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilje je avtohtonemu lesu in trsju zagotoviti željeno odpornost in s tem povezano življenjko dobo. To bo omogočilo večjo uporabo teh naravno obnovljivih materialov, kar bo v sozvočju s trajnostnimi pristopi in popolnoma združljivo z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in potrebami po ohranjanju kulturne dediščine lesa. Na ta način so lahko med seboj povežejo gospodarske družbe, ki proizvajao rešitve za zaščito lesa in tiste ki takšen les uporabljajo. S trajnostno rabo teh proizvodov srbimo za tradiocionalne panoge v na teh območjih, kot so: kmetijstvo, pomorski promet in turizem.

Povzetek projekta: 

Ribolovne in agro-pastoralne dejavnosti so v tisočletjih nastajale v italijanskih lagunah in v slovenskih
visokogorjih ,edinstvene tipologije stanovanj, v katerih prevladuje uporaba lesa. V zvezi s tem so povezane
storitvene infrastrukture, kot so pomoli, privezi, piloti in ograje. Obstoj teh struktur in kulturne znanosti, ki je
del njih, je podvrženo stalnemu vzdrževanju, ki ni več ekonomsko vzdržljiv predvsem v vlažnih in obalnih
okoljih, kjer je degradacija lesa ogromna in hitra. Da bi bili temu kos, smo v zadnjem stoletju uporabljali
zascitne tehnike, ki so naravi skodljive ali z uporabo neprimernih materialov. Namen projekta je zato
preizkusiti nekatere inovativne tehnike in izdelke, ki so jih razvili in izdelali partnerji in ki povečujejo trajnost
tradicionalnih vrst lesa. Tako obdelan les se bo lahko uporabljal v tradicionalnih konstrukcijah in
infrastrukturah v socialno-ekoloških občutljivih okoljih, kar bo prispevalo gospodarski in okoljski vzdrznosti in
trajnosti predvsem v Alpskem (EUSALP ) ter Jonsko Jadranskem obmocju ( EUSAIR ). Okoljska vzdrznost
teh tehnik bo evalvirana preko najnovejših znanstvenih spoznanj, ki so predmet uporabe protokolov, razvitih
s strani partnerjev, in prenosljivi na celotno programsko območje.

Glavni rezultati: 

Pričakovani rezultati so jasno opisani. Za njihovo doseganje je potrebno široko interdisciplinarno znanje.
Po eni strani gre za to, da se tradicionalnim materialom dodajo nove lastnosti za izboljšanje njihove učinkovitosti, po drugi strani pa se s kemičnimi spremembami lesa v bistvu proizvedejo novi materiali. Modifikacija, oziroma predelava lesa ali trsta v obliko proti biološkim napadom v vlažnem okolju jed eden od namenov projekta. Pridoblen material, bo imel lastnosti primerljive lastnostim tropskega lesa ali plastike, ob bistveno nižji obremenitvi okolja. S tem se odpira veliko možnosti uporabe, razvoja nove tržne niše in novih poslovnih priložnosti za podjetja. Osredotočili smo se na tradicionalno rabo in ohranjanje kulturne dediščine kot skupnih in temeljnih elementov zgornje jadranske civilizacije. Prevzeli smo okoljski izziv, ker želimo razviti izdelke in rešitve, ki spoštujejo okolje in se lahko uporabljajo tudi v občutljivih okoljskih razmerah. Uporaba biocidov v vodnem okolju predstavlja posebne izzive, saj velike količine vode omogočajo izpiranje aktivnih učinkovin iz lesa. Razvoj biocidnih rešitev, ki se dobro vežejo v les iglavcev, in je
odporna na razkroj morskih škodljivcev, hkrati pa ne vpliva na okolje je izjemno zahteven proces. Ta rešitev pomeni, da ribičem in kmetom, malim gradbenim delavcem in okoljskim inženirjem omogočajo nadaljno uporabo lesa, in ne ustvarja potrebe po alternativnih materialih. Lesa je v ciljnem prostoru relativno dovolj. Transportne poti so kratke. Pridobivanje odpornega trstičja, ki se razgrajujejo zelo počasi, pomeni možnost da tradicionalne objekte, kopt so na primer Casoni ali Koce in Kozolci lahko ponovno prekrivamo s strehami iz trstičja, da se ohranja tradicionalno obrtniško znanje, ki izumira in je živo le še v nekaterih lagunah na Jadranu in v delti Donave.

Partner

Vodilni partner

CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine)

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Univerza v Ljubljani

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Primorska gospodarska zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Silvaprodukt podjetje za proizvodnjo in prodajo sredstev za zaščito materialov, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.6

Agriteco Società Cooperativa

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilje je avtohtonemu lesu in trsju zagotoviti željeno odpornost in s tem povezano življenjko dobo. To bo omogočilo večjo uporabo teh naravno obnovljivih materialov, kar bo v sozvočju s trajnostnimi pristopi in popolnoma združljivo z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in potrebami po ohranjanju kulturne dediščine lesa. Na ta način so lahko med seboj povežejo gospodarske družbe, ki proizvajao rešitve za zaščito lesa in tiste ki takšen les uporabljajo. S trajnostno rabo teh proizvodov srbimo za tradiocionalne panoge v na teh območjih, kot so: kmetijstvo, pomorski promet in turizem.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.3.2020 .

Kontakti

CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine)

041 2407920
Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F 30122 Venezia (VE) Italia
Tagliapietra Davide

Univerza v Ljubljani

00386 31 843 724
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Slovenija
Miha Humar

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

0039 040 2140740
Borgo Grotta Gigante 42/C 34010 Sgonico (TS) Italia
Cibic Tamara

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 041 2347742
Dorsoduro 3246 30123 Venezia (VE) Italia
Volpi Ghirardini Annamaria

Primorska gospodarska zbornica

00386 5 66 25 835
Ferrarska ulica 2 6000 Koper Slovenija
Trobec Ingrid

Silvaprodukt podjetje za proizvodnjo in prodajo sredstev za zaščito materialov, d.o.o.

00386 1 2800 527
Dolenjska cesta 42 1000 Ljubljana Slovenija
Nejc Thaler

Agriteco Società Cooperativa

348 6263757
Via Mezzacapo 15 30175 Venezia (VE) Italia
Galvan Thomas