FORTIS

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
759.290,00€
Prispevek ESRR:
645.396,50€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 28.02.22
Project progress: 
0%
Budget: 
759290.00€
Prispevek ESRR: 
645396.50€

FORTIS

Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

S projektom FORTIS se želi spodbujati medinstitucionalno sodelovanje s pomočjo skupnih inovativnih rešitev za prebivalce z izboljšanjem in promocijo čezmejnih javnih prevozov, trajnostne mobilnosti in z usklajevanjem postopkov s področja registracije vozil.

Povzetek projekta: 

Največja ovira pri usklajevanju storitev in zakonodaje na čezmejnih območjih je pomanjkanje medinstitucionalnega sodelovanja in dialoga med najpomembnejšimi regijskimi deležniki. Prav zaradi tega se morajo prebivalci teh območij vsak dan spopadati s težavami pri dostopu do javnih storitev in pri upravljanju administrativnih postopkov. V ta namen želi projekt FORTIS izdelati inovativne rešitve, ki bi izboljšale vsakdanjik prebivalcev čezmejnih območij in spodbujale medinstitucionalni dialog pri dveh poglavitnih temah: izboljšati sistemjavnega lokalnega prevoza za čezmejno integracijo in boljše poznavanje in izmenjavo dobrih praks v sklopu upravnih postopkov in spoznavanje različnih pravnih okvirov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Po izdelavi analize vrzeli na obravnavanih področjih se bodo preizkusile specifične eksperimentalne pilotne aktivnosti za izboljšanje storitev in medinstitucionalnega dialoga območja, kar bo zagotavljajo ustanovitev stalne mreže medinstitucionalnega sodelovanja.

Glavni rezultati: 

V okviru projekta FORTIS se bo najprej sestavil en (1) akcijski načrt za izboljšanje povezav javnega čezmejnega prometa in za promocijo medinstitucionalnega dialoga za lažje vzajemno spoznavanje upravnih postopkov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Sledili bosta (2) določitev in izvedba pilotne aktivnosti za ocenitev predlogov z inovativnimi rešitvami. Sodelujoče institucije s ključnimi operaterji bodo tako podpirale čezmejno mobilnost (3) s sklenitvijo sporazuma, da bi razširili in ohranili preverjene pobude. Pristojni organi (4) bodo pri tem spoznali sosedove postopke registracije vozil in jih zbrali v spletnem portalu ter dali na voljo občanom. Stalna mreža sodelovanja projekta FORTIS bo potrjena in s sklenitvijo (5) dodatnega protokola bo delovala tudi po zaključku projekta.

Partner

Vodilni partner

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

Udine

Projektni partner št.2

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Unioncamere del Veneto

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

S projektom FORTIS se želi spodbujati medinstitucionalno sodelovanje s pomočjo skupnih inovativnih rešitev za prebivalce z izboljšanjem in promocijo čezmejnih javnih prevozov, trajnostne mobilnosti in z usklajevanjem postopkov s področja registracije vozil.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1. 3. 2020.

Kontakti

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

0039 040 7786769
Via Genova 9 34121 Trieste (TS) Italia
Dileno Paolo

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

0039 0432 506285
Via Cussignacco, 5 – 33100 Udine
Gianluca De Cecco

Mestna občina Koper

00386 5 6646 254
Verdijeva ulica 10 6000 Koper Slovenija
Štrkalj Ivana

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

00386 8 201 66 59
Tehnološki park 19 1000 Ljubljana Slovenija
Gostič Klemen

Unioncamere del Veneto

0039 041 0999411
"Via delle Industrie 19d – Edificio Lybra 30174 Venezia (VE) Italia
Lazzari Roberta