IMBI

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
837.111,08€
Prispevek ESRR:
711.544,40€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 30.06.22
Project progress: 
74%
Budget: 
837111.08€
Prispevek ESRR: 
711544.40€

IMBI

Diagnostika okužb sklepnih protez z inovativnimi metodami na osnobi bakteriofagov
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je vzpostavitev tesnega sodelovanja med partnerji projekta s ciljem razvitja hitrega, zanesljivega in specifičnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za odkrivanje in identifikacijo bakterij, ki povzročajo okužbe sklepne proteze. Hitra in zanesljiva diagnostika bo omogočila čim hitrejše specifično zdravljenje z antibiotiki.

Povzetek projekta: 

Pereč problem v ortopediji je zanesljiva in hitra diagnostika bolnikov z okužbo sklepnih protez, saj je le tako zagotovljena najustreznejša terapija. Izhajajoč iz predhodnih obetavnih rezultatov nove inovativne diagnostične metode s pomočjo bakteriofagov (New Microbiol. 40 (3), 2017, ISN 1121-7138), je namen projekta oblikovati diagnostični testa za identifikacijo bakterij v sonikatih pri bolnikih z okužbo sklepne proteze z uporabo optimizirane suspenzije specifičnih fagov. Takšen test bo hiter, občutljiv in specifičen in bo sposoben identificirati samo žive bakterije. Diagnostični test bomo nato preizkusili v klinični raziskavi pri bolnikih z revizijsko artroplastiko (študijo je že odobrila Komisija za medicinsko etiko RS). Namen projekta je bistveno skrajšati čas, potreben za določitev prave diagnoze, s tem pa omogočiti čim hitrejše, specifično zdravljenje z antibiotiki. Uporaba antibiotikov bo tako učinkovitejša, kar bo prispevalo k zmanjšanju odpornosti bakterij. Anitmikrobna rezistenca je pereč, globalen problem, kot navaja evropski program „Zdravstveni akcijski načrt EU za boj proti antimikrobni rezistenci”. Pridobljeno znanje o bakteriofagih bo pripomoglo k njihovi bodoči uporabi tudi v terapevtske namene, kar se za zdaj izvaja le na področju nekdanje Sovjetske zveze. Projekt bo namenjen vzpostavitvi knjižnice bakteriofagov, kjer bodo le ti dostopni drugim inštitucijam, s tem pa se bo v čezmejnem območju oblikoval Evropski Center za raziskavo in uporabo bakteriofagov.

Glavni rezultati: 

Najpomembnejši rezultat projekta bo okrepljeno sodelovanje med klinikami, raziskovalnimi centri in malimi in srednje velikimi podjetji, ki se ukvarjajo z razvijanjem diagnostičnih metod na osnovi bakteriofagov in vzpostavitev čezmejnega javnega / zasebnega omrežja institucij, namenjenega razvoju in spodbujanju novih diagnostičnih orodij za odkrivanje in identifikacijo bakterijskih okužb. Projekt bo imel velik vpliv na čezmejno prebivalstvo in deležnike, saj bo vplival na bolnike same (skrajšal obdobje hospitalizacije, zmanjšal potrebe po pomoči in oskrbi, omogočil hitro in učinkovito antibiotično zdravljenje) poleg tega pa vplival na zdravstveno blagajno, saj bo zmanjšal skupne stroške za zdravljenje okužb sklepnih protez. Čezmejno mrežje inštitucij, ki se združujejo v okviru projekta želi postati Evropsko središče odličnosti v raziskavah in uporabi bakteriofagov. Pridobljeno znanje v okviru projekta želi razširiti še na diagnostiko drugih bakterijskih okužb. Poleg tega pa želijo bakteriofage uvesti tudi v terapevtske pristope povsod tam
kjer zdravljenje z antibiotiki ni učinkovito ali pa bi njihovo učinkovitost s kombinacijo z bakteriofagi še povečali.
Bakterijske okužbe niso problem le v ortopedski kirurgiji, ampak predstavljajo širši globalnem problemu zdravstvenega varstva. Inovativni diagnostični pristopi, ki bodo razviti v tem projektu, bodo namenjeni tudi drugim zdravstvenim ustanovam. Konzorcij partnerjev bo predstavljal trdno osnovo za nadaljnje sodelovanje v Centru odličnosti za raziskave in uporabo bakteriofagov v klinični praksi.

Partner

Vodilni partner

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

DOTT. DINO PALADIN

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

IMBI PosterIMBI Poster
Poster_IMBI.pdf
( 385 bytov, published on 12 Februar, 2021 - 12:28 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je vzpostavitev tesnega sodelovanja med partnerji projekta s ciljem razvitja hitrega, zanesljivega in specifičnega diagnostičnega testa na osnovi bakteriofagov za odkrivanje in identifikacijo bakterij, ki povzročajo okužbe sklepne proteze. Hitra in zanesljiva diagnostika bo omogočila čim hitrejše specifično zdravljenje z antibiotiki.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.1.2020 .

Kontakti

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 (0)31 617794
Jadranska cesta 31 6280 Ankaran Slovenija
Andrej Coer

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

00386 1 4798584
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Slovenija
Podgornik Aleš

JAFRAL, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.

00386 41 246 774
Stegne 13/a 1000 Ljubljana Slovenija
Smrekar Franc

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 040 3757384
Padriciano 99 34149 Trieste (TS) Italia
Marcello Alessandro

DOTT. DINO PALADIN

0039 335 227073
Via A. Formis 8 35129 Padova (PD) Italia
Paladin Dino