IMMUNO-CLUSTER

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.12.21
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
881.299,10€
Prispevek ESRR:
749.104,22€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.12.21
Project progress: 
0%
Budget: 
881299.10€
Prispevek ESRR: 
749104.22€

IMMUNO-CLUSTER

Immuno-Cluster
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Novi “Imuno-Grozd”. Pilotno uvedbo avtolognega imuno-hibridnega celičnega cepiva po protokolu HybriCure® (Celica) za iIzboljšanje kakovosti in pričakovanje življenjske dobe žensk na območju, in na bioreaktorjih za avtomatizirano in cenovno dostopno pripravo celičnega produkta (VivaBioCell, NANT), vrsto MSP dobaviteljev inovativnih izdelkov in storitev in vključevanje vodilnih bolnišnic v vlogo ključnih uporabnikov. Immuno-Cluster ustvarja sistem skupnih kapacitet(osebje, znanje, usposobljenost), ki bodo omogočile razširitev te nove industrije v regiji.

Povzetek projekta: 

Avtologni imunohybridomi so bili uporabljeni za zdravljenje na kastracijo odpornega raka prostate, kar je pokazalo, da je ta zelo inovativen pristop varen, netoksičen, ima za posledico robusten, pomemben imunski odziv in zelo pomembno bolnikom podaljša čas do sekundarne terapije. Cilj tega projekta je zagnati temeljni proces za uvedbo čezmejnega “Imuno-grozda” z vzpostavitvijo kliničnega preskušanja za zdravljenje trojnonegativnega raka dojke - agresivno obliko raka, ki ga še vedno ni mogoče ozdraviti - z avtolognim cepivom celic imunohibridomov, kjer bo proizvodnja prilagojena pripravi izdelka. Projekt je izjemen glede vključevanja vrhunskih bolnišnic, farmacevtskih in biotehnoloških podjetij, univerz in raziskovalnih centrov, ki so vsi močni
akterji na evropski in svetovni ravni. S skupnim delovanjem na regionalni ravni bo projekt omogočil sinergijo partnerskih dejavnosti in jih združil v nov preboj z velikim učinkom pri imunoterapiji raka dojke v klinični fazi. Partnerji v tem projektu bodo dosegli dva cilja, ki bosta zasledovana vzporedno: a.) uvesti varen in učinkovit pristop za zdravljenje trojno negativnega raka dojke (klinični protokol), ki še vedno velja za področje, kjer zdravstvene potrebe še niso izpolnjene, in b.) razviti stabilen in predvidljiv sklop skupnih sredstev (usposobljeno osebje, infrastruktura, znanje in izkušnje), ki jih bodo druge regionalne organizacije, kot so bolnišnice in univerze, mala in srednja podjetja, novoustanovljena podjetja in zasebni vlagatelji uporabili za izgradnjo lastne ponudbe.

Glavni rezultati: 

Glede na "kazalnike rezultatov po specifičnih ciljih" se bodo poročali sledeci pričakovani rezultati za "Immuno-Cluster"
· “Število raziskovalnih institucij, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih”: 5 raziskovalnih inštitutov, ki sodelujejo v
čezmejnem kliničnem raziskovalnem projektu (Onkološki inštitut Ljubljana, OB Valdoltra, Ospedale dell'Angelo Venezia,
Univerza v Vidmu / Fakulteta za medicino skupaj s ASUIUD – Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Udine) bo
sodelovalo z dvema zasebnima družbama (Celica Biomedical, Ljubljana in VivaBioCell, Videm). Poleg teh sodelujočih ustanov
je cilj pritegniti še vsaj 5 raziskovalnih ustanov ali njihove mreže.
· “Število inovativnih storitev, izdelkov in orodij, prenesenih na podjetja”: 8 podjetij: 2 partnerski družbi (Celica Biomedical,
Ljubljana in VivaBioCell, Videm; s ciljem pritegniti še 6 MSP, ki ponujajo inovativne izdelke in storitve, s pritegnitvijo mreže
37 družb v mreži BioHighTechNe in SIS-EGIS.
· “Povečanje števila inovacijskih grozdov in trajnih mrež v ključnih sektorjih”: sestava 1 imunskega grozda, specializiranega za
napredne imunoterapije
· Usmeriti interes 5 investitorjev, drzni kapital, zasebne družbe, zveze družb in mreže ustanov in/ali neformalnih vlagateljev
ter tudi z zahvalo podpori družbi BioValley Investments, Trst in finančnim ustanovam mreže SIS-EGIZ, Ljubljana.

Partner

Vodilni partner

Celica Biomedical d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Onkološki inštitut Ljubljana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

VivaBioCell S.p.A.

Udine
ITA

Projektni partner št.4

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica

Udine
ITA

Projektni partner št.5

Regione del Veneto. Azienda unità locale socio sanitaria n°3 Serenissima

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Novi “Imuno-Grozd”. Pilotno uvedbo avtolognega imuno-hibridnega celičnega cepiva po protokolu HybriCure® (Celica) za iIzboljšanje kakovosti in pričakovanje življenjske dobe žensk na območju, in na bioreaktorjih za avtomatizirano in cenovno dostopno pripravo celičnega produkta (VivaBioCell, NANT), vrsto MSP dobaviteljev inovativnih izdelkov in storitev in vključevanje vodilnih bolnišnic v vlogo ključnih uporabnikov. Immuno-Cluster ustvarja sistem skupnih kapacitet(osebje, znanje, usposobljenost), ki bodo omogočile razširitev te nove industrije v regiji.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.1.2020.

Kontakti

Celica Biomedical d.o.o.

00386 41334095
Tehnološki park 24 1000 Ljubljana Slovenija
Zorec Robert

Onkološki inštitut Ljubljana

00386 41812931
Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana Slovenija
Borštnar Simona

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

00386 5 6696 393
Jadranska cesta 31 6280 Ankaran Slovenija
Cör Andrej

VivaBioCell S.p.A.

335 6068088
Via del Cotonificio 27 33100 Udine (UD) Italia
Sfiligoj Antonio

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica

0039335 1605117
Via Palladio 8 33100 Udine (UD) Italia
Curcio Francesco

Regione del Veneto. Azienda unità locale socio sanitaria n°3 Serenissima

0039419657175
Via don F. Tosatto 147 30174 Venezia (VE) Italia
Gessoni Gianluca