ISE-EMH

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
28 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
882.351,00€
Prispevek ESRR:
749.998,34€

The project in numbers

Trajanje: 
28 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 30.06.22
Project progress: 
38%
Budget: 
882351.00€
Prispevek ESRR: 
749998.34€

ISE-EMH

Italijansko-slovenski ekosistem za elektronsko in mobilno zdravstvo
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni splošni cilj projekta je okrepiti čezmejno sodelovanje in prenos znanja na področju elektronskega in mobilnega zdravja (EMH). Sodelovanje in prenos znanja bosta omogočena z vzpostavitvijo čezmejnega italijansko-slovenskega ekosistema EMH, ki bo omogočal skupni sinergijski razvoj novih rešitev in prenos znanja s strani več deležnikov (podjetij, raziskovalnih organizacij, zdravstvenih ustanov itd.).

Povzetek projekta: 

Cilj projekta ISE-EMH (English: Italian-Slovenian Ecosystem for Electronic and Mobile Health) je razširiti in izboljšati projekt elektronskega in mobilnega zdravja (EMH v angleščini, EMZ v slovenščini), ki je del 8,66 milijona težkega kohezijskega projekta EcoSMART http://ekosmart.net/en/about/. Dosežki 3-letnega projekta, ki se bo končal v šestih mesecih, so v zaključni fazi - delujoč porazdeljen ekosistem storitev, sistemov in podatkov, od katerih so nekateri odprti za vključevanje v druge sisteme ali uporabo, s poudarkom na EMZ. Izboljšanje slovenskega hrbtenice bo ekosistem EMH, razširjen z uporabo italijanskega strokovnega znanja na področju medicine in IKT, pri čemer bo ključen čezmejni prenos znanja, ki bo omogočil sodelovanje zainteresiranih strani v italijanskih in slovenskih regijah: Industrija, ki bo dobila dostop do inovativnih rešitev, ki so jih razvili v akademskem svetu, in partnerjev, ki imajo inovativne rešitve in iščejo prenos v prakso. Akademska sfera, z možnostjo prenosa v prakso, validacijo in izkoriščanjem najsodobnejših raziskav v produkcijskih okoljih. Pacienti, tako da dobijo dostop do inovativnih zdravstvenih storitev in aplikacij, brezplačnih in komercialnih. Bolnišnice, ki dobijo nov IKT dostop do pacientov in podatkov bolnikov na varen in enostaven način. Starejši sami doma, z omogočanjem oskrbe na domu in s pomočjo na daljavo. Ponudniki zdravstvenih storitev in razvijalci, ki dobijo hiter in enostaven dostop do inovativnih rešitev, možnost uporabe in promocije in povezovanje s končnimi uporabniki. Ekosistem bo preizkušen z vključitvijo vsaj 6 aplikacij znotraj razvitega ekosistema EMH.

Glavni rezultati: 

Glavna rezultata projekta bosta:
1. Razvita platforma za povezovanje produktov in storitev oz. hrbtenica ekosistema
2. Integracija in povezava obstoječih produktov, storitev in sistemov preko platforme v celovit ekosistem
1. Nov ekosistem za elektronsko in mobilno zdravje bo omogočal lažje povezovanje slovenskih in italijanskih partnerjev, tako pri razvoju kot tudi trženju in distribuciji razvitih sistemov. Temeljna komponenta ekosistema bo platforma, ki bo ponudnikom omogočala enostavno dodajanje ter integracijo storitev in produktov v skupno platformo. Glavna prednost razvite platforme bo enostavna integracija ter povezovanje sistemov različnih ponudnikov v boljše rešitve. Platforma bo omogočala povezovanje preko različnih načinov z uporabo že obstoječih in uveljavljenih protokolov, kot so ThinkEHR, protokolov, ki so se izkazali za uspešne v slovenskem EMH ter odprtih API klicev za specifične produkte. Velik poudarek platforme bo povezovanje ter iskanje potencialnih partnerjev v obmejnem območju, to bo omogočeno na podlagi naprednih iskalnih funkcij ter priporočilnega sistema, ki bo glede na storitve in produkte, ki jih ponuja določen partner, predlagal kompatibilne produkte/storitve ostalih partnerjev. Platforma bo podpirala večjezičnost, pri čemer bodo vse storitve podpirale vsaj angleščino, slovenščino in italijanščino. Za lažjo in hitrejšo integracijo bo platforma podpirala avtomatsko prevajanje.
2. Na začetku bodo partnerji dodali svoje produkte in storitve na platformo, ter jih povezali v skupne produkte. IJS bo v platformo integriral Pametno uro za starejše, ki prepoznava padce in omogoča druge funkcije, s čimer omogoča boljšo oskrbo starejših, jim omogoči kvalitetnejše življenje in okvirno 3 leta zakasni odhod v dom za starejše. Poskusno jo bo IJS vpeljal v slovenske občine, zlasti v obmejne občine z Italijo, kjer bodo italijanski upokojenci našli kvalitetno in cenovno ugodno oskrbo, prebivalci Slovenije pa bodo na ta način dobili pomemben vir financiranja. Z eno obmejno občino smo že v dogovorih.

Partner

Vodilni partner

Arctur Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.1

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Institut “Jožef Stefan”

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Polo Tecnologico Alto Adriatico

Pordenone
ITA

Projektni partner št.4

Università Ca’ Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.5

Robotina, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

ISE-EMH_poster_A3.pdf
( 935 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 12:16 )
ISE-EMH_rollup.pdf
( 727 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 12:16 )
01 Interreg_ISE-EMH_newsletter SLO.pdf
( 1005 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 12:16 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni splošni cilj projekta je okrepiti čezmejno sodelovanje in prenos znanja na področju elektronskega in mobilnega zdravja (EMH). Sodelovanje in prenos znanja bosta omogočena z vzpostavitvijo čezmejnega italijansko-slovenskega ekosistema EMH, ki bo omogočal skupni sinergijski razvoj novih rešitev in prenos znanja s strani več deležnikov (podjetij, raziskovalnih organizacij, zdravstvenih ustanov itd.).

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.3.2020.

Kontakti

Arctur Računalniški inženiring d.o.o.

00386 5 302 90 70
Industrijska cesta 1A Kromberk 5000 Nova Gorica Slovenija
Martina Murovec

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

0039 040 3785273
Via dell’Istria 65/1 34137 Trieste (TS) Italia
Crovella Sergio

Institut “Jožef Stefan”

00386 1 477 3644
Jamova cesta 39 1000 Ljubljana Slovenija
Gams Matjaž

Polo Tecnologico Alto Adriatico

00390434 504413
Via Roveredo 20/B 33170 Pordenone (PN) Italia
Santaliana Diego

Università Ca’ Foscari Venezia

0039 041 2348910
Via Torino 155 30172 Venezia (VE) Italia
Rizzolio Flavio

Robotina, Podjetje za inženiring, marketing, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

00386 31 872 278
OIC - HRPELJE 38 6240 Hrpelje – Kozina Slovenija
Cuban Palčič Patricija