Delavnica za predstavitev in objavo drugega javnega posvetovanja- Program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

Dogodki
Dne 28. junija 2021, preko aplikacije Zoom bo potekala delavnica za predstavitev in objavo 2. javnega posvetovanja v okviru priprave naslednjega programa Interreg Italija- Slovenija 2021-2027. 
Cilj javnega posvetovanja je zbrati predloge in prispevke s strani prejšnjih upravičencev programskega območja, ampak tudi javnosti nasploh o ukrepih, ki naj bi se izvajali v okviru prihodnjega Programa 2021-2027. 
Vprašalnik je namenjen vsem možnim kategorijam deležnikov v okviru programskega območja. 
Delavnica bo potekala od 9.45 do 11. ure v italijaskem in slovenskem jeziku in je odprta vsem.
Prijava je obvezna in jo je treba izpolniti do 25. junija 2021 do 10. ure preko naslednje povezave: 
 
- WORKSHOP V ITALIJANSKEM JEZIKU
 
- WORKSHOP V SLOVENSKEM JEZIKU 
 
 
Sekretariat bo prijave obravnaval in posredoval informacije za dostop prek naslova e-pošte, ki bo posredovan v prijavnici. 
Delavnice bo mogoče se udeležiti preko aplikacije Zoom.
 
AGENDA_28062021_Webinar_questionario 21-27_SLO.pdf
( 270 bytov, published on 21 Junij, 2021 - 11:43 )
Tools