ENGREEN – Izlet s kolesi ob zeleni infrastrukturi za vabljene deležnike projekta

Dogodki

Park Škocjanske jame, Slovenija v okviru projekta »Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI«, akronim ENGREEN (Program Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) organizira v četrtek, 6. avgusta 2020 izlet z električnimi kolesi. Kolesarska pot nas bo vodila izven glavnih prometnic. Po poti si bomo ogledali kale, suhe zidove in druge elemente zelene infrastrukture, ki so tematika projekta ENGREEN. Po ogledu nadzemnih lepot našega parka in vplivnega območja pa si bomo ogledali še Škocjanske jame.

 

Tools