ENGREEN – Poletna šola za študente na slovenskem Krasu od 17. do 20. junija 2021

Dogodki

Oddelek za biodiverziteto Univerze na Primorskem Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije bo izvedel poletno šolo za študente na temo raznolikosti zelene infrastrukture na območju slovenskega Krasa, ki bo potekala med 17. in 20. junijem 2021 (z izhodiščem v Mirnu). Poletna šola je organizirana v sklopu projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini Italija - Slovenija. Tekom tabora se bodo udeleženci s pomočjo predstavitve projektnih aktivnosti in večernega predavanja podrobneje informirali glede stanja obstoječe zelene infrastrukture na območju slovenskega Krasa. Skozi terensko delo bomo spoznavali biotsko pestrost kalov in kraških travišč. Seznanili se bomo z metodologijo monitoringa stanja izbranih vrst metuljev in dvoživk. Sodelovali bomo pri monitoringu populacije ogroženega barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus). Pri tem pa bomo poskrbeli tudi za popis invazivnih vrst na območju razširjenosti barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus). Terenskemu delu bo sledilo urejanje zbranih podatkov z diskusijo, ter večerna druženja vseh udeležencev.

Vabilo v priponki!

Summer camp UP_ENGREEN.pdf
( 274 bytov, published on 7 Junij, 2021 - 14:53 )
kal v Lasatkah - (C) Martin Senič.JPG
( 7 bytov, published on 7 Junij, 2021 - 14:53 )
Tools