INTEGRA - Stanje projekta in dogodki 2019

Dogodki

Leta 2019 so bile uspešno izvedene številne aktivnosti v sklopu projekta INTEGRA. Najpomembnejši dogodki:

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE
V prvih treh mesecih leta smo izvedli štiri srečanja na sedežih posameznih projektnih partnerjev; srečanja so bila namenjena strokovnemu osebju. Namen programa je delavcem nuditi ustrezno znanje s področja reproduktivnega zdravja v različnih kulturnih okoljih, iz katerih prihajajo tuje pacientke, migrantke ali prosilke za azil, ki dostopajo do storitev. Obravnavali smo socialne, demografske in kulturne značilnosti tujih pacientk, ki dostopajo do storitev, kazalnike spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, primere dobrih praks na področju zdravja, medkulturne sporazumevalne veščine, dejavnike tveganja na področju reproduktivnega zdravja (po posameznih območjih), normativne vire in pravno-zdravstvene vidike privolitve po predhodni seznanitvi, pomembnejše klinične primere, smernice in dobre prakse. Cilj srečanja je bila priprava skupnih smernic, ki naj izhajajo iz dobrih praks. Izvedli smo ta srečanja: 21. januarja – Univerza v Trstu; 4. februarja – Otroška bolnišnica in porodnišnica Burlo Garofolo; 18. februarja – Bolnišnica Postojna; 7. marca – Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Izola.

DELAVNICA VLOGA MEDKULTURNEGA POSREDNIKA - TRST
Dne 21. januarja je na sedežu Univerze v Trstu potekala delavnica z naslovom Vloga medkulturnega posrednika. Obravnavali smo ključno figuro, ki posreduje med migrantkami in institucijami gostujoče države pri procesih vključevanja, zdravljenja, zdravstvenega varstva in identitetnih potreb.

PROMOCIJA REZULTATOV: GENERALNA SKUPŠČINA ŽENSK, OD EXPOJA 2015 DO MATERE 2019 - MATERA
24. in 25. januarja je potekalo zasedanje Generalna skupščina žensk, od Expoja 2015 do Matere 2019 – gre za srečanje na nacionalni ravni, ki ga vodi Isa Maggi. Ornella Urpis je predstavila poročilo o projektu INTEGRA z naslovom Spolno in reproduktivno zdravje kot kazalnik družbene integracije.

KONFERENCA ŽENSKE, MIGRACIJE IN ZDRAVJE - IZOLA
Konferenca Ženske, migracije in zdravje, ki je potekala 7. februarja 2019 na Univerzi na Primorskem, je celovito predstavila dosedanje ugotovitve projekta – od demografskih, socioekonomskih in reproduktivnih značilnosti migrantk v Sloveniji, integracijskih pristopov in praks, vpogleda v izkušnje migrantk z zdravstvenim sistemom do izkušenj zdravstvenih delavcev. Ob tem so bile predstavljene tudi ovire, s katerimi se srečujejo tako migrantke kot zdravstveni delavci. Na ta in podobna vprašanja so poskušali odgovarjati sodelujoči na okrogli mizi, ki je bila organizirana ob zaključku srečanja. Na dogodku so sodelovali raziskovalci projekta INTEGRA, drugi strokovnjaki iz tujine, predstavniki stanovskih in nevladnih organizacij ter evropska poslanka Tanja Fajon. Predstavljena je bila tudi knjiga Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe, ki so je uredili Mirko Prosen, Sabina Ličen, Igor Karnjuš in ki predstavlja poglede in prizadevanja različnih strokovnjakov na področju holistične zdravstvene oskrbe. Konferenco, ki jo je vodil Mirko Prosen, so udeleženci pozitivno sprejeli, mediji pa so ji namenili veliko prostora.

PROMOCIJA REZULTATOV: UDELEŽBA NA POSVETU DRUŠTVA PINA (SREDIŠČE ZA MEDKULTURNI DIALOG) - KOPER
Nevladna organizacija PiNA je 14. februarja 2019 organizirala posvet, na katerem je bilo predstavljeno trenutno stanje na področju vključevanja priseljencev v slovenski Istri s primeri dobre prakse. Na povabilo organizatorja se je posveta udeležil tudi Mirko Prosen (UP FVZ). Namen posveta je bil opredeliti ključne izzive, s katerimi se srečujejo organizacije, ki delujejo na področju vključevanja in migracij, priseljenci in lokalno prebivalstvo, ter najti možne načine za njihovo reševanje. Posvet je bil naravnan diskusijsko in delovno ter je spodbujal aktivno sodelovanje vseh udeležencev. Skupaj smo iskali družbene inovacije in konkretne rešitve na tem področju ter razpravljali o nadgradnji že obstoječih praks vključevanja v lokalno skupnost.

INSTITUCIONALNO SREČANJE MIGRANTI MED NAMI - POSTOJNA
Dne 18. februarja smo v sklopu projekta organizirali prvo institucionalno srečanje, in sicer v Bolnišnici Postojna. Na srečanju so sodelovali predstavniki Občine Postojna, Centra za socialno delo Postojna, Centra za tujce Postojna, Fakultete za vede o zdravju Izola, Medicinske fakultete Ljubljana in Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Namen okrogle mize je bil evidentiranje pomembnih vprašanj s področja nege in oskrbe migrantov ter veščin, ki jih morajo imeti osebe, zaposlene na tem področju.

PROMOCIJA REZULTATOV: UDELEŽBA NA MEDNARODNI ZNANSTVENI KONFERENCI - TURINU
Člani projektnega tima PP UP FVZ smo se med 14. in 16. marcem 2019 udeležili kongresa 4th European Congress on Intrapartum Care - Making Birth Safer, ki je potekal v Torinu. Predstavili smo dva prispevka, in sicer: Immigrant women’s experiences with intrapartum care in Evidence based learning as an educational strategy to improve cultural competence among healthcare professionals in intrapartum care: a literature review. Konferenca je bila priložnost za medsebojno povezovanje in izmenjavo dobrih praks.

PROMOCIJA REZULTATOV: UDELEŽBA NA MEDNARODNI ZNANSTVENI KONFERENCI NA HRVAŠKEM - OPATIJA
Člani projektnega tima PP UP FVZ smo se med 28. in 29. marcem 2019 udeležili mednarodne znanstvene konference Global Nursing and Healthcare v Opatiji na Hrvaškem. Predstavili smo dva prispevka, in sicer: The changing contours of nursing education: adressing health disparities by implementing culturally-oriented clinical simulations in Sexual and reproductive characteristics of hospital-admitted migrant women in Slovenia during 2012-2017. Hrvaški kolegi so izkazali veliko zanimanja za naše delo.

KONFERENCA ESA - MANCHESTER
Na 14. konferenci evropskega sociološkega združenja (European Sociological Association – ESA), ki bo v Manchestru od 20. do 23. avgusta 2019, bo v sekciji RN16 - Sociology of Health and Illness predstavljen tudi prispevek Patriarchal Cultural Models And Migrant Women’s Sexual And Reproductive Health avtorjev Giovannija Delli Zottija in Ornelle Urpis.

PROMOCIJA REZULTATOV: VABLJENO PREDAVANJE V OKVIRU ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN BABIC - PTUJ
Mirko Prosen (UP FVZ) se je udeležil strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester in babic Slovenije, ki je bilo 5. aprila 2019 na Ptuju; na srečanju je sodeloval s predavanjem Medkulturne ovire v zagotavljanju obporodne skrbi: perspektiva porodnic in zdravstvenih delavcev.

DISEMINACIJA: VABLJENO PREDAVANJE NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI
V okviru akcije Dan za spremembe (link), ki jo je organizirala Slovenska filantropija, je Katedra za psihologijo dela in organizacijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani priredila Predstavitev rezultatov projekta INTEGRA – INTERREG ltalija–Slovenija V-A 2014–2020: pasti diskriminacije v zdravstveni obravnavi – Presentazione dei risultati del progetto INTEGRA – Interreg Italia-Slovenia V-A 2014-2020: le insidie della discriminazione nell’assistenza sanitaria.

INSTITUCIONALNO SREČANJE INTEGRACIJSKE POLITIKE TER SPOLNE IN REPRODUKTIVNE PRAVICE MIGRANTK – TRST
Dne 8. aprila je v dvorani Cacciaguerra Univerze v Trstu potekalo drugo institucionalno srečanje projekta. Na srečanju so Univerzo v Trstu zastopali profesorji Giovanni Delli Zotti, Giuseppe Ricci, Moreno Zago in Ornella Urpis, Otroško bolnišnico in porodnišnico Burlo Garofolo pa dr. Federica Scrimin in znanstveni direktor Nelso Trua. Svoje prispevke so predstavile dr. Chiara Tunini in dr. Letizia Nisco, ki se pri Sektorju za socialne zadeve Centralne direkcije za zdravje, socialne zadeve in invalidnosti Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine ukvarjata z zdravjem žensk in z nasiljem, prof. Elena Meriggi z Deželnega šolskega urada in medkulturna posrednica Hasnaa Naggay iz združenja Oltre le frontiere. Na srečanju so bile predstavljene ključne teme projekta in terensko delo na območni ravni.

DISEMINACIJA: INTERVJU NA TELEVIZIJSKI MREŽI RAI TRE
Med poročili televizijske mreže Rai Tre so 11. aprila predvajali tudi prispevek o projektu INTEGRA, ki je bil posnet v bolnišnici Burlo Garofolo. Dr. Federica Scrimin je v intervjuju z novinarko predstavila cilje projekta in opravljene aktivnosti.

UVODNO SREČANJE PROJEKTA CIMCS - TRST
Giovanni Delli Zotti in Ornella Urpis sta se 12. aprila v Trstu udeležila uvodnega srečanja ob začetku projekta Evropskega sklada za migracije in integracijo (FAMI) IMPACT FVG 2018–2020. Vodilni partner projekta je CIMCS – Interdisciplinarni center za migracije in mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja Univerze v Trstu, pri katerem sodeluje tudi Oddelek DiSPeS, sicer vodilni partner projekta INTEGRA. CIMCS vodi Roberta Altin, članica raziskovalne skupine UniTS.

DISEMINACIJA: WOMEN ECONOMIC FORUM - NEW DEHLI
Dne 13. aprila 2019 je bil v sklopu konference Women Economic Forum v New Dehliju prebran referat avtorice Ornelle Urpis. Referat je prinašal najpomembneje rezultate raziskave, ki je bila opravljena v tržaški bolnišnici Burlo Garofolo; raziskava obravnava številne priseljenke iz držav, v katerih nekatere kulturne paradigme včasih omejujejo pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja žensk, predvsem zaradi pohabljenja ženskih spolnih organov in prisilnih porok.

PROMOCIJA REZULTATOV: UDELEŽBA NA MEDNARODNI KONFERENCI FOHNEU 2019 - BUDIMPEŠTA
Člani projektnega tima UP FVZ smo se med 23. in 26. aprilom 2019 udeležili 7. Mednarodnega kongresa FOHNEU Workforce health=National Wealth, ki je bila v Budimpešti na Madžarskem. Na kongresu smo predstavili prispevek z naslovom Migrant workers re-joined wives’ perspective on health issues and social integration. Udeležba je bila odlična priložnost za predstavitev rezultatov projekta INTEGRA in medsebojno povezovanje.

VIDEO: ZAKON IN PRAVICE ŽENSK
Video traja 3,49 minute in preveden v 10 jezikov: albanščino, arabščino, bengalščino, francoščino, angleščino, italijanščino, romunščino, srbščino, slovenščino in turščino. Pri pripravi večjezičnih različic videa so sodelovale medkulturne posrednice, ki so besedila najprej prevedle, nato pa še prebrale. Namen videa je posredovanje ključnih informacij o pravicah žensk na področju zdravja. Video predstavlja nekatere ključne pojme, na primer: moški in ženske imajo v Evropi enake pravice in dolžnosti; privolitev po predhodni seznanitvi: pravica ženske, da samostojno odloča; spoštovanje zaupnosti s strani zdravstvenega osebja; pohabljenje ženskih spolnih organov je v Evropi prepovedano; nasilje nad ženskami je v Evropi prepovedano; centri za pomoč proti nasilju in kontaktni podatki; varovanje materinstva; zakonsko določena pravica do prekinitve nosečnosti in kontracepcije; družinske svetovalnice in kontaktni podatki.

VIDEO: ŽENSKO TELO
Video traja 5,42 minute in prikazuje več kot 40 delov človeškega telesa. Struktura videa se ponavlja: ekran je idejno razdeljen na tri dele, na levi strani je izrisana ženska silhueta, ki prikazuje posamezne dele telesa, v sredini je posamezni organ povečan, na desni strani pa je izpisano njegovo ime v ciljnem jeziku. Glas v podlagi prebere ime izrisanega organa. Video je izdelan v italijanskem in slovenskem jeziku in ga bomo predvajali v čakalnicah ambulant obeh držav. Namen videa je migrantke naučiti, katera so poimenovanja posameznih delov telesa, zato da se bodo lažje sporazumevale z zdravstvenim osebjem. Moto videa je »beseda je zdravje«.

BROŠURA: NAČRTOVANJE DRUŽINE
Izdelali smo brošuro (34 strani), ki je na razpolago v 10 jezikih. Medkulturne posrednice so jo prevedle v albanščino, arabščino, bengalščino, francoščino, angleščino, italijanščino, romunščino, srbščino, slovenščino in turščino. Brošura vsebuje več poglavij, ki osvetljujejo te teme: ženski reproduktivni organi, moški reproduktivni organi, oploditev, kontracepcijske metode, urgentna kontracepcija, umetna prekinitev nosečnosti, kontracepcija po porodu, kontaktni podatki.

KONČNA POROČILA
Končna poročila o DS 3.1, ki so bila v preteklih mesecih pripravljena v italijanskem in slovenskem jeziku, so bila ponovno pregledana in objavljena na spletni strani univerzitetne založbe (EUT). Poročila so naletela na dober odziv: v dveh mesecih smo zabeležili skupaj 873 prenosov (646 prenosov italijanske različice in 227 prenosov slovenske različice). 
Giovanni Delli Zotti (2019), Stanje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk: težave in primeri dobrih praks, Trst, EUT.

KSMERNICE
Nazadnje smo izdelali še Smernice za zdravstvene delavce in predlog za izdelavo socialnih in zdravstvenih kazalcev za integracijske politike (113 prenosov italijanske različice in 95 prenosov slovenske različice).
Giuseppe Ricci, Federica Scrimin (2019), Linee guida e indicatori di salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti, Trieste, EUT.

13 APRIL ZAKLJUČNA KONFERENCA
V soboto, 13. aprila, je bil ob 9.00 v Avditoriju visoke šole SSLMIT, Ul. Filzi 14 v Trstu, zaključni dogodek projekta z naslovom Odgovor projekta INTEGRA na potrebo migrantk po zdravju in socialni integraciji. Konferenca se je začela z uradnimi pozdravi, sledila pa sta dva sklopa – prvi je bil posvečen kulturnim, družbenim in zdravstvenim vidikom (sklop sta koordinirala oba raziskovalna zavoda), drugi pa smernicam in kazalcem. V prvem delu smo osvetlili razlike med sedanjimi migracijami in tistimi, do katerih je prihajalo v prejšnjih desetletjih: spremembe so namreč zelo očitne, kar so podčrtali tako slovenski kot italijanski partnerji. V Slovenijo prihajajo predvsem migranti iz držav bivše Jugoslavije, v zadnjem času pa tudi iz Rusije in Ukrajine, medtem ko je izvor migrantov, ki prihajajo v Italijo, bolj heterogen. Slovenija je za druge vrste migracij predvsem tranzitna država. Migrantke v Italiji in Sloveniji imajo kar nekaj podobnih težav: njihova sporazumevalna zmožnost v jeziku gostujoče države je nizka, ob zdravniških pregledih jih pogosto spremljajo otroci ali možje, ki se sporazumevajo z osebjem. V Italiji je prisoten medkulturni posrednik, ki pomaga zdravstvenim delavcem in predstavlja »most« na področju jezikovne in kulturne integracije; v Sloveniji se ta strokovni profil še ni uveljavil. Tujke, ki zaprosijo za politični azil, izkazujejo različne težave v primerjavi z ženskami, ki so v obe državi prihajale v preteklosti, na podlagi delovnega dovoljenje ali dovoljenja za ponovno združitev družine. V drugem delu konference je bil izpostavljen predvsem pomen jezika: ženska, ki pozna jezik gostujoče države, lahko zaprosi za pomoč in ubesedi svoje občutke.
Pacientke, ki ne poznajo jezika gostujoče države, so slabše vključene v družbo in težje dostopajo do zdravstvenih storitev. Z vprašalnikom, ki smo ga ženskam razdelili po porodu ali prekinitvi nosečnosti, lahko lažje razumemo celo vrsto vedenjskih vzorcev. Ustrezno informiranje o uporabi kontracepcije zmanjša število prekinitev nosečnosti. V Sloveniji so kontracepcijska sredstva brezplačno dostopna – to je cilj, ki ga moramo doseči tudi v Italiji. Glede drugih vidikov pa je klinična anamneza pacientk podobna: gre za kompleksne primere, pri katerih je kar 22 odstotkov nosečnosti rizičnih. Zato da bi se delo, opravljeno v sklopu projekta, v praksi nadaljevalo tudi po zaključku projekta, smo izdelali smernice, ki bodo v pomoč različnim strokovnim delavcem. O konferenci je poročal tudi dnevnik Il Piccolo, ki je članek objavil dan po dogodku. Za deželne programe RAI je projekt predstavil dr. Scrimin.

15 APRIL IZOBRAŽEVANJ
Dva dni pozneje (v ponedeljek, 15. aprila) je potekalo izobraževalno srečanje, ki ga je priredila Otroška bolnišnica in porodnišnica Burlo Garofolo v glavni predavalnici zavoda ENAIP (Istrska ul. 57, Trst). Naslov srečanja, namenjenega zdravstvenim delavcem, je bil Reproduktivno zdravje migrantk: fokus na matične države. Zdravstveno osebje bolnišnice Burlo se je skupaj z zdravniki centra OMS iste bolnišnice osredotočilo na izvor priseljenk in vzroke migracij ter na najbolj učinkovite pristope pri zdravljenju in negi. Približno 30% žensk, ki rodijo ali so hospitalizirane v oddelkih za porodništvo in ginekologijo, je tujk; prihajajo predvsem iz Romunije, Albanije, Ukrajine, Srbije, Maroka, Kitajske, Kosova, Bangladeša, Moldavije, Bosne, Severne Makedonije, Gane in Nigerije. Na reproduktivno zdravje močno vpliva kultura izvorne regije; zdravstveni delavci morajo zato imeti specifična znanja in veščine, ki jim omogočajo, da vzpostavijo stik s pacientkami in jim pomagajo pri ustreznih izbirah na področju zdravja. Širši pogled na to temo sta prispevala dr. Marzio Babille, otroški zdravnik Unicefa, ki se je oglasil neposredno iz Iraka, in Giovanni Del Frate, predstavnik združenja Medici con l’Africa (CUAMM). Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo gradiva, dveh videov in brošure (glej zgoraj), ter zdravstvenih smernic, o katerih so udeleženci že razpravljali na srečanju 13. aprila.
 

Tools