Projektni dogodek – INTEGRA - Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 7. decembra 2017, ob 10:00 uri, se je odvijal v dvorani Francesco Cacciaguerra (Oddelek za politične in družbene vede DiSPeS – Univerza v Trstu – Trg Europa, 1) kick off meeting projekta INTEGRA. Srečanju projektnih partnerjev je sledila predstavitvena tiskovna konferenca, z začetkom ob 15:00 uri.
Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v skupni višini 611.072,85 eurov in bo trajal 18 mesecev (oktober 2017 – marec 2019). Vodilni partner je Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede DiSPeS/Oddelek za medicinske vede DSM, partnerji pa so Zavod za hospitalizacijo in nego znanstvenega značaja za materinstvo in otroke IRCSS Burlo Garofolo, Univerza na Primorskem/Università del Litorale in Bolnišnica Postojna. Kot pridruženi partner sodeluje pri izvajanju projekta še italijansko društvo ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere.
Projekt se loteva doslej manj raziskane teme, varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci. Skupni cilj projekta je namreč povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja žensk migrantk (zlasti do tistih, za katere obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilne poroke), z razvojem indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja ter razvoja skupnih smernic.

Tools