REZULTATI 4. DELAVNICE O KOMUNIKACIJI

Dogodki

Četrta izvedba delavnice z naslovom »KOMUNIKACIJA SOFINANCIRANIH PROJEKTOV, ki jo je organiziral Organ upravljanja v sodelovanju s Skupnim sekretariatom Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, je požela veliko zanimanja in naštela približno 100 udeležencev. 

Dogodek, ki je potekal v spletni obliki, je ponujal izobraževalne vsebine in priložnosti za izmenjavo mnenj med upravičenci sofinanciranih projektov tudi na podlagi interaktivnih pripomočkov, ki so jih udeleženci zelo dobro sprejeli. Pogovor je bil usmerjen v preizkušanje in povečanje sposobnosti komuniciranja, dogovarjanja in vodenja projektov za učinkovito in uspešno vzpostavitev in usmerjanje celotnega partnerstva.

Na delavnici smo obravnavali celostno grafično podobo projekta, ustrezno uporabo logotipa in izvajanje določb Evropske unije v zvezi z obveznostmi, ki jih morajo upravičenci upoštevati pri aktivnostih obveščanja in oglaševanja.

Ob tej priložnosti smo izpostavili pomen in vlogo odgovorne osebe za komunikacijo v okviru posameznih projektov in posredovali navodila o posodabljanju spletne strani ter o pripravi zaključnega poročila, s posebnim poudarkom na poglavju o obveščanju in oglaševanju.

 

V nadaljevanju so navedene vsebine predstavitev:

Visual identity - SANDY PETROSSI

Website - CLAUDIA FERLUGA

 

Delavnico si lahko ogledate na naslednji povezavi: 4. delavnica o komunikaciji (SLO)

Visual identity - SANDY PETROSSI.pdf
( 4 byti, published on 8 Marec, 2021 - 09:54 )
Website - CLAUDIA FERLUGA.pdf
( 3 byti, published on 8 Marec, 2021 - 09:54 )
Tools