2. vprašalnik: Program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027

Novice

V okviru prihodnjega Programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 smo sestavili 2. vprašalnik za javno posvetovanje z namenom zbiranja podatkov in koristnih informacij s strani sedanjih in prejšnjih upravičencev programskega območja, ampak tudi javnosti nasploh.

Vprašalnik je namenjen vsem možnim kategorijam deležnikov v okviru programskega območja in bo na spletu do 15. avgusta.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut. V prilogi najdete predogled vprašanj, ki bodo vključena v vprašalnik.  

Prosimo Vas, da posredujete link drugim interesnim skupinam.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.

Survey Ita-Slo in Slovene - Google Forms_modified_1.pdf
( 1 byte, published on 30 Junij, 2021 - 15:51 )
Tools