Anketa DG Regio za upravičence: ocenjevanje sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov (sistemi e-kohezije).

Novice

 

Elektronska izmenjava informacij med upravičenci ter organi, pristojnimi za programe, je eden izmed ukrepov za poenostavitev izvajanja kohezijske politike. Z mislijo na cilja poenostavitve in zmanjšanja administrativnega bremena je Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) začel ocenjevanje e-kohezije 2014–2020. Namen tega ocenjevanja je raziskati, kako se v državah članicah uporabljajo sistemi za elektronsko izmenjavo podatkov (sistemi e-kohezije) ter kako uporabnikom prijazni in učinkoviti so ti sistemi.

 

V okviru potekajočega ocenjevanja DG REGIO vabi vse upravičence Programa ESRR v obdobju 2014-2020, da sodelujejo v anketi in podajo svoje mnenje o delovanju teh sistemov. Rezultati te ankete bodo opredelili prednosti in pomanjkljivosti sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov (sistemi e-kohezije) po vsej EU ter vplivali na oblikovanje politike za programsko obdobje 2021–2027. Vaš prispevek je zelo pomemben, saj je edini vir za pridobitev teh informacij. Evropska komisija bo imela dostop zgolj do združenih rezultatov ankete.

 

Če ste upravičenec iz države članice EU, ki je v programskem obdobju 2014–2020 prejel sredstva iz ESRR ali Kohezijskega sklada, sledite tej povezavi do ankete za upravičencehttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries

 

Anketo lahko izpolnite do 24. avgusta 2021.

 

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.

 

Tools