ENGREEN: Območje "Molini di Stalis" v Venetu – zaključena pilotna aktivnost

Novice

V okviru projekta ENGREEN je bila zaključena rekvalifikacija območja "Molini di Stalis" z odstranitvijo tujerodnih rastlinskih vrst in obnovo avtohtone vegetacije.

Poseg je bil izveden na podlagi sporazuma med konzorcijem VeGAL, partnerjem v projektu ENGREEN, in občino Gruaro, upravičenko v okviru pilotne aktivnosti št. 10, ki ima za cilj izboljšanje biotske raznovrstnosti in okrepitev ornitoloških vrst, prisotnih v naravni oazi Nature IT3250044 "Molini di Stalis".

 

Molini di Stalis2.jpg
( 41 bytov, published on 10 Avgust, 2021 - 09:43 )
Molini di Stalis3.jpg
( 39 bytov, published on 10 Avgust, 2021 - 09:43 )
Molini di Stalis4.jpg
( 42 bytov, published on 10 Avgust, 2021 - 09:43 )
Tools