Informacije za upravičence - Upoštevanje roka prenosa deleža ESRR iz VP na PP

Novice

Objavljena so navodila za upravičence glede upoštevanja roka prenosa deleža ESRR iz VP na PP, na podlagi 13. čl. 3. odstavka Uredbe EU št. 1299/2013 in kot določata tudi 10. čl., črka n in 6. čl. 11. odstavka pogodbe o sofinanciranju.

Tools