Interreg V-A Italija- Slovenija 2014-2020: Okrožnica št. 03/2021 COVID-19- “Načrt okrevanja za Evropo”: tveganja za zakonitost in pravilnost izdatkov in omilitveni ukrepi.

Novice

Obveščamo upravičence o izdaji okrožnice št. 3/2021 (Centralna Direkcija za finance, Zaporedna št. 0010223/ P, datum 13. 8. 2021), ki je bila potrebna po pozivih EU, da se sprožijo razprave o oceni tveganja goljufij in prilagoditvi ukrepov na ravni Programa za blažitev novih tveganj, zlasti kot odziv regulativnim spremembam, ki so posledica izrednih razmer, ki so privedle do večje fleksibilnosti. 

Potrebno je tudi opozoriti, da bodo morali upravičenci v okviru finančnega poročila in zaključnega finančnega poročila oddati posebno izjavo, tukaj bo priložen obrazec, s katerim upravičenec lahko izjavi, da je prejel/ni prejel dodatnih sredstev za sofinaciranje projekta zaradi izrednih razmer pandemije COVID-19. 

 Hvala za sodelovanje. 

CIRCULAR%20LETTER%203-2021_COVID19%20ALERT_RISKS_F.PDF
( 227 bytov, published on 17 Avgust, 2021 - 13:23 )
DECLARATION_CIRCULAR%20LETTER%203%20IT_SI.DOCX
( 120 bytov, published on 17 Avgust, 2021 - 13:23 )
Tools