Isonzo-Soča: Podpis pogodbe del za rekreacijski park v Vrtojbi

Novice

V ponedeljek, 18. marca, bosta EZTS GO in izbrani izvajalec Erik Sever s. p. v partnerstvu z Zoranom Batističem s. p. uradno podpisala pogodbo o izvedbi del prvega sklopa javnega naročila "Infrastrukturna dela za rekreacijski park v Vrtojbi” v okviru evropskega projekta Isonzo-Soča, ki se financira iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014 –2020. Gre za prvo pogodbo po zaključku kompleksnega postopka, v katerem je italijanska pravna oseba prvič objavila javni razpis v Sloveniji z uporabo slovenskih predpisov o javnih naročilih. 
Podpis pogodbe bo ob 16.30 ob zaključku Skupščine EZTS GO, ki bo potekala v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, v šempetrskem  Coroninijevem dvorcu (dvorana v 1. nadstropju). S svojo prisotnostjo bodo trije župani občin ustanoviteljic EZTS GO, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, župan občine Gorica Rodolfo Ziberna in župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, obeležili še en simbolični mejnik za čezmejno območje po rezanju mreže v Solkanu.  
Dela se bodo v Vrtojbi začela po podpisu pogodbe in se zaključila do septembra 2019. Predvidena je izgradnja parkirišča za avtodome na površini 1.255 kvadratnih metrov s servisno ploščadjo, rekonstrukcija in odvodnjavanje dostopne poti, priključek na javni vodovod in kanalizacijo, nizko napetostni priključek kampa ter odvodnjavanje utrjenih površin kampa ter zalednih vod. Skupna vrednost del je 393.173,02 evrov (brez vključenega DDV).
Podpis pogodbe je pomemben mejnik v čezmejnem sodelovanju, saj se bodo začela dela, s katerimi bo do leta 2021 na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba zgrajeno omrežje kolesarski in pešpoti, s čimer se bo okrepila turistična privlačnost skupnega čezmejnega območja. Dela se bodo izvedla v okviru projekta Isonzo-Soča celostnih teritorialnih naložb (CTN) za razvoj čezmejnega območja treh občin,, ki se financira iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 v skupni višini 5.000.000 evrov. 
Projekt za rekreacijski center v Vrtojbi je pripravila Občina Šempeter-Vrtojba, ki namerava izvestiše dodatne naložbe (ureditev površin za turistični kamp in večnamenski objekt) z lastnimi sredstvi. Vsa zemljišča, kjer je predvidena gradnja, so v občinski lasti.
 

Tools