Podaljšanje roka za e_poročanje o izdatkih 2. obdobja

Novice

Obveščamo, da za e_poročanje o izdatkih 2. obdobja standardnih projektov Interreg Italija - Slovenija 2014 - 2020, bo sistem aktiven do 8.11.2018.

Tools