Program Interreg Italija-Slovenija na seminarju “Komuniciranje Interrega”

Novice

6. maja 2021 je potekal spletni seminar “Komuniciranje Interrega”, ki ga je organizirala Agencija za teritorialno kohezijo. Seminar je združil več kot 200 spletnih udeležencev okoli mize Evropskega Teritorialnega sodelovanja (ETS). Cilj seminarja je bil poglobiti komunikacijske strategije ter zagotoviti rezultate in glavne teme v projektih (ETS). Preko raznih raziskav in poročanj izvedenih v nacionalnem okviru in v zvezi s programi CTE, ENI in IPA II, Agencija za teritorialno kohezijo je delila podatke koristne za programe glede prihodnjega programiranja 2021-2027. 
Dobre prakse programskega obdobja so bile predstavljene tudi na seji, na kateri so svoja pričevanja predstavili tudi projekti Interreg Italija-Slovenija. Projekti CTN ISONZO- SOČA in SALUTE- ZDRAVSTVO, ter strateški projekt CROSSMOBY so se udeležili v okviru cilja politike “More connected Europe”. 
Po predstavitvah se je začela razprava, na začetku katere je vodja regije Apulija Adriana Agrimi trdil, da “krepitev sinergij med CTE, mainstreamingom in makroregionalnimi strategijami”, poteka točno preko različnih možnih komunikacijskih dejavnosti. Ivano Magazzù iz programa INTERACT je poleg tega dodal, da je “enačba za strokovno strategijo sinergijsko delo in duh skupnosti”, med svojim govorom o prednostih proračuna za učinkovito in trajno tehnično pomoč, usposabljanje in krepitev zmogljivosti. 
 
Na naslednji povezavi najdete posnetek in gradivo, ki je bilo predstavljeno na dogodku.

Tools