Razpis DIVA Open Call; izbirni postopek zaključen

Novice

Ocenjevalna komisija je junija in v prvi polovici julija ocenjevala projekte, ki so prispeli na javni razpis DIVA Open Call. Komisija je imela zahtevno nalogo, saj je morala pregledati in ovrednotiti preko 100 projektov. V torek, 20. julija se je nato sestal ocenjevalni odbor projekta DIVA (EC) in potrdil končni izbor 21 projektov, ki so od članov ocenjevalne komisije prejeli najvišje število točk glede na kriterije, ki so bili določeni pred objavo razpisa. Uradno razvrstitev si oglejte tukaj.

Tools