SALUTE-ZDRAVSTVO Nova informacijska točka za socialno vključevanje ranljivih skupin v Občini Šempeter-Vrtojba

Novice

V četrtek, 3. junija 2021, je v prostorih Centra za dnevne aktivnosti starejših (CDAS) v Šempetru pri Gorici začela delovati nova informacijska točka za socialno vključevanje, ki je nastala v okviru projekta Salute-Zdravstvo, ki ga izvaja EZTS GO. V prostorih CDAS je bila tako vzpostavljena  točka, na kateri bodo dostopne informacije o obstoječih programih in storitvah na področju socialnega vključevanja ranljivih skupin prebivalcev v Občini Šempeter-Vrtojba, Mestni občini Nova Gorica in Občini Gorica. 

Najnovejša informacijska točka sklepa skupno mrežo treh info točk v treh čezmejnih občinah EZTS GO. V sklopu projekta Salute-Zdravstvo, podrobneje aktivnosti za socialno vključevanje, je bil junija lani podpisan skupni čezmejni protokol, ki je območje še dodatno povezal na področju, ki nudi podporo šibkejšim skupinam.

Info točke so prostor, kjer lahko čezmejni prebivalci pridobijo podrobnejše informacije o čezmejnih aktivnostih in programih v katere se lahko vključijo. Osebe v stiski namreč težko prosijo za pomoč, se ne znajdejo ali pa ne vejo, kje bi lahko pomoč sploh poiskale oz. kakšne možnosti imajo. Kot razvita, socialna družba pa ne smemo dopustiti, da se socialno ranljivi samo zlijejo z okolico in postanejo nevidni. Zato moramo s skupnim prizadevanjem vseh ljudi in državnih institucij zagotoviti takšne razmere, ki bodo socialno ranljivim v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali ustvarjalno delovanje ter uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali takšno raven kakovosti svojega življenja, ki bo primerljiva z drugimi v svojem okolju ter bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Tudi zato je bistvenega pomena, da je informacij o ponudbi in možnostih socialnega vključevanja na obeh straneh meje čim več ter da so dosegljive na »nevsiljiv« način. V okviru programa CDAS že dlje časa potekajo sodelovanja z nekaterimi organizacijami iz sosednje Gorice. Z novo informacijsko točko bo tako CDAS svoje delo nadgradil in nudil še dodatno čezmejno povezovanje.

intereg tabla1a_0.jpg

IMG-9196 (1)_0.jpg

IMG-9203_0.jpg

Tools