VISFRIM - Italijanska študija primera: porečje Lemene

Novice

Porečje Lemene se nahaja v severni Italiji in pokriva 1018 km2 veliko območje znotraj pokrajin Benečije in Furlanije Julijske krajine (FJK). Porečje je razmejeno na vzhodu z reko Tilment (Tagliamento), na zahodu z rekama Meduna in Livenza in na jugu laguna Caorle (slika 1). To čezmejno porečje je predmet velikega interesa zaradi pogoste podvrženosti poplavnim dogodkom, zadnjim novembra 2019 (slika 2).

Faza zbiranja podatkov

Za vzpostavitev hidrološkega in hidravličnega modela Lemene so bili zbrani prostorski in hidrometeorološki podatki. Kratek opis teh informacij je podan spodaj:

 

  Vrsta podatkov Vir
Prostorski podatki Prečni prerezi struge vodotoka
 1. Hidrogeološki načrt (PAI Lemene)
 2. Oddelek za gradbeništvo pokrajine Benečije
 3. Konzorcij za odstranjevanje zemljišč Cellina Meduna
 4. Autovie Venete
 5. ARPAV
DMR (digitalni model terena)
 1. Pokrajina Benečija
 2. Pokrajina FJK
 3. Pokrajina Treviso
Problematične hidravlične razmere / obseg poplavljanja
 1. Oddelek za gradbeništvo pokrajine Benečije
 2. Metropolitansko mesto Benetke
 3. Konzorcij za rekultivacijo zemljišč Vzhodna Benečija
Hidrometeorološki podatki Plimovanje morja ISPRA
Podatki o padavinah in vodostajih z obstoječih merilnih postaj
 1. ARPAV
 2. ARPA FJK
Podatki o vodostajih z nedavno nameščenih merilnih postaj Podatki pridobljeni iz dveh novih vodomernih postaj, nameščenih novembra 2019 zahvaljujoč finančnim sredstvom projekta VISFRIM

Usklajevanje in izmenjava podatkov

Za lažjo izmenjavo podatkov med tehničnimi projektnimi partnerji in za podporo javnemu posvetovanju o informacijah v zvezi s poplavami, so bili izvedeni naslednji koraki:

 • obdelava in uskladitev vseh predhodno zbranih prostorskih podatkov v skladu s skupno strukturirano bazo podatkov;
 • razvoj platforme WebGIS s pomočjo odprtokodne programske opreme Lizmap, namenjene spletnemu posvetovanju v zvezi s podatki o poplavah in hkratni obdelavi s strani vseh vključenih projektnih partnerjev (slika 3).

 

Hidravlični model

Kot izhodišče za razvoj novega hidravličnega modela je bila upoštevana hidrografska mreža iz Hidrogeološkega načrta (PAI) za povodje Lemene, vključno z novejše pridobljenimi topografskimi podatki. Za lažji uvoz neobdelanih geometrijskih podatkov v hidravlični model so bile razvite različne kode, ki omogočajo bolj tekoč in hiter postopek vnosa.

Dokončano je bilo 1D modeliranje celotne hidrografske mreže PAI (slika 4), prav tako tudi 2D modeliranje potencialnih poplavnih območij.

 

Prihodnji koraki

V prihajajočih mesecih so načrtovane naslednje dejavnosti:

 • modeliranje: analiza scenarijev za poplave z nizko, srednjo in visoko verjetnostjo;
 • izvedba novih topografskih raziskav, katerih lokacijske informacije so določene na podlagi predhodno pridobljenih rezultatov modela;
 • posodobitev hidravličnega modela, vnos podatkov za nove rečne odseke iz načrtovanih topografskih raziskav.
Rečna mreža LemeneRečna mreža Lemene
Fig. 1.png
( 455 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 11:28 )
Poplave v kraju Colle, Azzano Decimo, novembra 2019Poplave v kraju Colle, Azzano Decimo, novembra 2019
Fig. 2.png
( 116 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 11:28 )
Posnetek zaslona platforme WebGIS, ustvarjene v Lizmap, kjer so prikazani različni informacijski sloji, dostopni za LemenePosnetek zaslona platforme WebGIS, ustvarjene v Lizmap, kjer so prikazani različni informacijski sloji, dostopni za Lemene
Fig. 3.png
( 81 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 11:28 )
Hidravlični model Lemene v razvojuHidravlični model Lemene v razvoju
Fig. 4.png
( 311 bytov, published on 17 Maj, 2021 - 11:28 )
Tools