VISFRIM - Projekt predstavljen v oddaji S-prehodi

Novice

V sredo, 18.3.2021, je TV Koper Capodistria v oddaji S-prehodi obravnavala protipoplavno tematiko, ki je v zadnjem času, spričo podnebnih sprememb, izredno aktualna. Gosta v oddaji sta bila župan občine Miren-Kostanjevica (partner projekta), Mauricij Humar in Luka Štravs, namestnik generalnega direktorja na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je izpostavil področje reke Vipave kot enega od področij pomembnega vpliva poplav. Teh je v Sloveniji 86, od tega jih je 6 samo na področju Vipave, ki je eno najbolj poplavno ogroženih porečij  v Sloveniji. S projektom Visfrim, ki na tem področju prinaša nove protipoplavne ureditve, so na prostor štirih občin, kjer projekt poteka (Mestna občina Nova Gorica, Občina Postojna, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Miren-Kostanjevica) prinesli štiri protipoplavne ureditve, s katerimi bodo dodatno zaščitili tako življenja, kot tudi lastnino občank in občanov.

»Na tem delu Slovenije prihaja do poplavno pomembnih škod, zato smo zelo zainteresirani za ta projekt, kjer se odraža odlično sodelovanje med lokalno skupnostjo in državo. Želeli smo namreč, da bi bil to projekt, ki bi prinesel tudi konkretne gradbene protipoplavne ukrepe in ne le študije, metodologije in uspelo nam je,« je povedal Luka Štravs in dodal: »Projekt Visfrim predvideva štiri konkretne gradbene protipoplavne investicije, od teh so tri že zaključene. Pri tem je bila angažiranost lokalnih skupnosti ključnega pomena.«

Omenjene ureditve nasipov na tem področju pa so precej specifične. Gre za dolge nasipe, zato Štravs pove: »Na področju obvladovanja poplavne ogroženosti stremimo tudi k sonaravnim, zelenim, inovativnim rešitvam, zato uporabljamo lokalni in avtohtoni les ter kamen. Gre za zelen pristop, s čimer se manj obremenjuje okolje in se poseg tudi bolj vplete v okolje v katerega je vgrajen. Za to smo se odločili tudi pri tem projektu, kjer so nasipi dolgi tudi do 500 m in če vgradite lokalni les, nasip lepše zgleda. Seveda pa je ključna funkcija in ne izgled posega.«

In medtem ko v Sloveniji poteka predvsem gradbeni del projekta, Italijanski partnerji, skupaj z Agencijo RS za okolje, razvijajo platformo za vzpostavitev Opazovalnice občanov. Gre za spletno platformo, katere cilj je aktivno vključiti zainteresirano javnost v monitoring rek, višine rek, opazovanja poplav, suš… Podatki se bodo nato zbirali in po potrebi jih bodo uporabili strokovnjaki s tega področja. »S tem bomo povečali učinkovitost upravljanja s poplavnimi tveganji in trenutno so aktivnosti, povezane z Opazovalnico občanov, v polnem teku,« pove Štravs in povzame: »Projekt Visfrim odlično poteka in prinaša v ta del Slovenije konkretne protipoplavne ureditve. Gre za primer dobre prakse, ki je povezala lokalne skupnosti in državi s ciljem povečanja poplavne varnosti na enem najbolj ogroženih delov porečja Vipave.«

Da so partnerji z vnosom zelene gradnje upoštevali tudi širše okoljske vplive, z razvojem dodatnih delovnih mest vanj umestili tudi gospodarski vidik, z vključevanjem širše javnosti v spremljanje dogajanja pa v projekt vnesli element ažurnega monitoringa, priča o daljnovidnosti ekipe Visfrim. 

Oddajo si je mogoče ogledati tukaj: https://4d.rtvslo.si/arhiv/s-prehodi/174761786

s-prehodi.png
( 1 byte, published on 11 April, 2021 - 19:59 )
Tools