VISFRIM - Razvoj pilotnega sistema za dvosmerno komunikacijo med zainteresiranimi deležniki na področju stanja voda in poplav

Novice

V okviru projekta Visfrim si  bo ARSO prizadeval za razvoj spletne platforme: inovativno okolje za dvosmerno komunikacijo med deležniki na področju stanja voda in poplav.

Združevala bo informacije rečnih opazovalcev s terena s podatki pristojnih institucij, (opozorila in napovedi visokovodnih razmer, vremensko napoved itn.). Na voljo bo tudi  izobraževalna vsebina na temo voda in poplavne varnosti.

Sistem bo spodbujal tudi aktivno sodelovanje ljubiteljskih opazovalcev pri lastnih opazovanjih okolja. Uporabniki bodo lahko s pomočjo mobilne aplikacije oddajali poročila o trenutnem dogajanju na terenu in s tem prispevale k boljšemu pretoku informacij o stanju vodnega okolja.

Na spletu obstaja več aplikacij za oddajanje opazovanj. En primer takšne aplikacije (tudi v slovenskem jeziku) je Regobs, ki opazovalcem omogoča dodajanje povratnih informacij o opaženih pojavih v zvezi z razmerami v okolju.

Spletna platforma bo uporabnikom zagotovila nabor vseh relevantnih informacij s področja voda in poplav, vključno z mobilnimi poročili ljubiteljskih opazovalcev. 

Pripravljena platforma je predvidena za podporo medsebojni izmenjavi podatkov na območju porečja reke Soče in Vipave. Posredovane informacije bodo dostopne splošni javnosti, tako se bo lahko vsak posameznik videl informacije, ki jih bodo objavile druge osebe in se odločili za dejanja, zlasti v primeru poplav. Kasnejše analize in posredovane informacije nam bodo zagotovile tudi podlage za  pripravo učinkovitih ukrepov. V pomoč bodo posameznim ljudem kot tudi odločevalcem (gasilci, civilna zaščita itn.)

Načrtovani pilotni sistem bo torej na različne načine pripomogel k večjemu kroženju podatkov in še boljšim povratnim informacijam javnosti kot tudi strokovnjakov in drugih odločevalcev na področju voda in poplav.

AplikacijaAplikacija
CO app.png
( 267 bytov, published on 8 Julij, 2021 - 12:13 )
Tools