TRANSGLIOMA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
36 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 31.08.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.302.252,49€
Prispevek ESRR:
1.106.914,62€

The project in numbers

Trajanje: 
36 mesecev
Start / End: 
01.09.17 to 31.08.20
Project progress: 
55%
Budget: 
1302252.49€
Prispevek ESRR: 
1106914.62€

TRANSGLIOMA

Nove terapije glioblastoma z uporabo cezmejne raziskovalne translacijske platforme
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Izbolj¡šano sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine, kot so raziskovalni inštituti, univerze in podjetja, da bi spodbudili prenos inovativnih biomedicinskih tehnik v onkologiji, zlasti za glioblastom, in večjo konkurenčnost na področju raziskav raka.

Povzetek projekta: 

Projekt obravnava izzive, opredeljene v Strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, opredeljene v Programu Italija-Slovenija in v prednostnih ciljih Strategije pametne specializacije na programskem območju. Splošni cilj je povečati sodelovanje med ključnimi akterji na področju biomedicine (raziskovalni ištituti, bolnišnice, univerze in podjetja) z namenom spodbujanja prenosa znanja v inovativnih biomedicinskih tehnologijah na področju raka možganov (glioblastom), in s ciljem večje konkurenčnosti raziskav na področju onkologije. Predvidena sprememba je kapitalizacija rezultatov prejšnjega projekta GLIOMA (2007-2013) z nadgradnjo preko validacije prognostične vrednosti odkritih bio-markerjev na večjem številu primerov in njihovo uporabo v fazi iskanja novih terapevtskih možnosti. Okrepitev čezmejne mreže partnerjev bo povečala konkurenčnost pri raziskavah in zdravljenju. Outputi so: razvoj odprto kodne programske opreme, namenjene analizi podatkov skupne bio-banke projektnih partnerjev; identifikacija personaliziranih farmakoloških tarč za bolnike, sodelovanje 3 raziskovalnih organizacij, 2 bolnišnic in 1 podjetja ter drugimi vključenimi MSP. Korist bodo imeli raziskovalci, zdravniki, študenti, spin-off in start-up podjetja, MSP in bolniki. Pristop predvideva prisotnost kritične mase centrov odličnosti (univerze, raziskovalne ustanove in podjetja) ter prenos rezultatov raziskav na trg. Čezmejni pristop omogoča izmenjavo različnih in specifičnih znanj ter izkušenj, ki so prisotne na tem območju, saj le tako projekt lahko doseže kritično maso ključnih akterjev. Projekt je inovativen, ker uvaja »precizno medicino« za identifikacijo genomskega profila mikrookolja tumorja in celic bolnikov (maticne celice gliomov in povezane matične celice), ter bo vodil k uporabi novih, tarčnih zdravil, specifičnih za podtip bolezni pri posameznem bolniku, kar povečuje možnost odkrivanja novih načinov zdravljena bolezni, ki danes velja za neozdravljivo.

Glavni rezultati: 

Okrepljeno sodelovanje med raziskovalnimi centri in biomedicinskimi MSP na programskem območju z vzpostavitvijo trajne čezmejne mreže za skupen razvoj inovativnih biomedicinskih tehnik v onkološkem zdravljenju glioblastoma, ki bo pripomoglo k odličnosti raziskav in žirjenju znanja ter povečalo konkurencnost za zdravljenje tega in potencialno tudi drugih tumorjev. Sodelovanje med omenjenimi ključnimi akterji se bo zagotovo povečalo že zaradi same narave projekta, ki združuje znanstveno odličnost projektnih partnerskih raziskovalnih centrov ter tehnološko znanje partnerskega podjetja in institucionalno težo pridruženih partnerjev. Za pridobitev znanstvenih rezultatov, pomembnih za potencialno zdravljenje glioblastoma, so potrebne različne in komplementarne kompetence, saj je potrebno laboratorijske raziskave podpreti z obsežno in kakovostno zbirko podatkov (kot platforma za upravljanje biobanke) ter z njihovo analizo. Okrepitev delovanja bo lažje zaradi prejšnjega projekta GLIOMA, v katerega je bila vključena večina sedanjih PP in to bo izboljšalo tudi znanstvene rezultate in socialni vpliv, saj bomo izkoristili prejšnje delo na prognozi glioblastoma, ga potrdili na velikem številu primerov in opravili prehod v naslednjo ključno fazo identifikacije terapevtskih možnosti. Partnerstvo lahko računa na priznane izkušnje na omenjenih področjih in si prizadeva za nadaljevanje takega sodelovanja in si želi postati referencna skupina za raziskave in zdravljenje glioblastoma v regiji in širše na Zahodnem Balkanu oz. v južni Evropi ter mednarodnem merilu; le dolgoročno delovanje take mreže lahko zagotovi znanstveni ugled in vpliv opravljenih raziskav v svetu. Intenzivni prenos tehnologije je zagotovilo, da bodo zainteresirana podjetja lahko koristila projektne rezultate in tako povečala možnost za njihovo trženje ter za inovacije v onkologiji in izboljšanje konkurencnosti čezmejne regije na tem področju.

Partner

Vodilni partner

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta UL

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.2

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Trieste
ITA

Projektni partner št.3

Nacionalni Institut za Biologijo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Biosistemika Doo

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

Azienda ULSS 3 Serenissima

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

PosterSLOPosterSLO
TRANS-GLIOMA-SLO poster.pdf
( 11 bytov, published on 7 Januar, 2019 - 13:22 )
Zgibanka o projektuZgibanka o projektu
ZGIBANKA GLIOMA TISK.pdf
( 4 byti, published on 7 Februar, 2020 - 11:23 )

Kontakti

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta UL

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Radovan Komel

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

00390432554275
Via Pozzuolo 330, 33100 Udine, Italia
Prof. Di Loreto Carla, Dr. Miran Skrap

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

0039 04037581
Strada Statale 14, 34149 Trieste, Italia
Paola Storici

Nacionalni Institut za Biologijo

00386 (0) 59232865
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
Metka Novak

Biosistemika Doo

00386 (0) 12350520
Koprska 98, 1000 Ljubljana, Slovenija
Blaž Nemec

Azienda ULSS 3 Serenissima

0039 0412607111
Via Don Federico Tosatto 147, 30174 Venezia, Italia
Domenico Bagnara