ANNUAL EVENT 2021- Letni dogodek Programa Interreg Italija -Slovenija

Dogodki

9. decembra 2021, od 10.00 do 13.15 bo potekal letni dogodek Programa Interreg Italija-Slovenija z naslovom »Narodni manjšini v čezmejnem prostoru«. 

Dogodek organizira SVRK, Regionalna pisarna Štanjel – Slovenska info točka v sodelovanju z Organom upravljanja programa. 

Cilj srečanja je poudariti pomen čezmejnega programa, ki spodbuja inovativnost, okoljsko trajnost in izboljšanje kakovosti življenja državljanov v regijah ob italijansko-slovenski meji ter izboljšujejo skladen razvoj čezmejnega območja.

V kratkem promocijskem filmu ter okrogli mizi bodo prikazani cilji in dosežki izvedenih projektov ter projektov, ki so še v izvajanju. Predstavljeno bo uspešno sodelovanje narodnih manjšin v čezmejnem prostoru ter manjšin na obeh straneh meje. 

Ob zaključku dogodka bodo razglašeni tudi zmagovalci fotografskega natečaja "OD ALP DO JADRANA: KRIŽIŠČE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN KULTUR".

Udeležba na dogodku je brezplačna, za izvedbo spletnega dogodka bo uporabljena aplikacija ZOOM.

Zbiranje prijav bo potekalo do 6. decembra do 12.ure preko naslednje povezave na e-prijavnici.

 

Podrobnejše informacije o programu tukaj spodaj v agendi dogodka.

AGENDA_ANNUAL EVENT 09_12_2021_ITASLO_F_clean_DEF.PDF
( 471 bytov, published on 26 November, 2021 - 08:29 )
Tools