GREVISLIN: Spletna delavnica - Dobre kmetijske prakse za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti in okolja

Dogodki

Spletna delavnica v okviru projekta GREVISLIN v torek, 23.2.2021 ob 9.
uri - Dobre kmetijske prakse za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske
raznovrstnosti in okolja'
Delavnica je izobraževalnega značaja, z namenom predstavitve dobrih
kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju in izboljšanju stanja
biotske raznovrstnosti in okolja. Izpostavljen bo predvsem
naravovarstveni vidik in prilagajanje na podnebne spremembe na
kmetijskih površinah na območju projekta GREVISLIN. Projekt GREVISLIN
rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega
strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture,
dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov
(s poudarkom na območjih povodja Soče in spodnjega dela reke Livenza,
porečja Vipave), izvajanja pilotnih aktivnosti in naložb vzpostavitve
zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanja
ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami,
varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin.
Dobre prakse bodo predstavili kmetijski svetovalci specialisti Kmetijsko
gozdarskega zavoda Nova Gorica v slovenskem jeziku.
Prijava na delavnico:
https://zoom.us/webinar/register/3416134715828/WN_5vbrECF0SBSHhmKvNlxAlQ
 

Spletna delavnicaSpletna delavnica
Spletna delavnica 'Dobre kmetijske prakse' (1).pdf
( 349 bytov, published on 19 Februar, 2021 - 13:25 )
Tools