NANORE-REGION srečanje partnerjev

Dogodki

V sredo 10.2.2021 je v virtualno potekal sestanek partnerjev projekta NANO-REGION (prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij) v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Najprej je vodilni partner predstavil napredovanje projekta, v drugi polovici srečanja pa je pogovor tekel o posameznih delovnih sklopih in njihovi načrtovani izvedbi. Ugotovili smo, da projekt večinoma poteka kot smo načrtovali ter se zavezali k doslednemu izpolnjevanju zadanih ciljev. Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje potekalo jeseni in ga bo organiziral eden od partnerjev projekta.

Nano-Region partnership meeting_10-02-21_Agenda-detail.pdf
( 520 bytov, published on 11 Februar, 2021 - 12:03 )
Tools