Save the Date! – 8. november 2017 – SEMINAR O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV IN KONTROLI ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE

Dogodki

Dne 8. novembra 2017 v Vidmu Urad prvostopenjske kontrole za Programe strukturalnih skladov Področja za finance in deleže v drugih družbah Glavne direkcije za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik Dežele Furlanije Julijske krajine organizira v sodelovanju z Organom Upravljanja  Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020 Seminar o upravičenosti izdatkov in kontroli za italijanske upravičence.

Spored dogodka in način vpisa na sledeči spletni strani: Program

Tools