Acquavitis - Čestitke Alessandru

Novice

S koncem drugega projektnega leta, se zaključuje tudi štipendija za raziskovano delo na našem projektu sodelavca Alessandra Pichierrija z Videmske univerze. V letu 2021 je Alessandro Pichierri aktivno sodeloval pri terenskih poskusih in pa raziskavah v projektu Acquavitis, povezanih s spremljanjem vodnega stresa v poskusnih vinogradih in pa z inovativnimi strategijami, kot je uporaba sistema za podporo pri odločanju (SPO) podjetja ITK, s katerim se ocenjuje potreba vinske trte po vodi. Prav tako je sodeloval pri vodenju preizkusov s primerjanem različnih tehnik obdelave zemlje v vinogradu. Od januarja 2022 pa bo Alessandro začel z doktoratom znanosti  o okolju na Univerzi v Trstu. Njegov doktorski projekt se osredotoča na valorizacijo vodne shrambe in hranil pri optimizaciji proizvodnje potaknjencev Vitis vinifera. Čestitke Alessandru za opravljeno delo in pa za nov projekt!

Tools