Crossit Safer: Tehnično srečanje

Novice

Naš projektni partner št. 5, Regija Veneto, je organiziral tehnično srečanje, ki je potekalo 3. februarja 2021. Srečanje je seveda potekalo virtualno, in sicer med 10h in 12.30. Partnerji, zadolženi za posamezne sklope, so pripravili kratke predstavitve doseženih rezultatov.

Vodilni partner (Civilna zaščita Furlanije-Julijske Krajine) nam je predaval o večjezičnem prevajanju za portal o obveščanju glede nevarnosti, organizator (Regija Veneto) je imel predstavitev na temo aplikacije geografskih podatkov za izmenjav protokolov, predmet predstavitve Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilske enote Nova Gorica pa so bile aktivnosti pod WP 3.2.1. Temu je sledil krajši odmor, sledila pa so kar tri zelo poučna predavanja s strani Univerze iz Padove, tako oddelka TESAF, kot tudi DICEA.

Tools