Eco-Smart: 20.06.22 - Rezultati spletne konference z naslovom: Upravljanje, krepitev in ohranjanje ekosistemov in habitatov z dne 10.06.22

Novice

10. junija je potekal skupni webinar v organizaciji partnerstva projektov, sofinanciranih v okviru 3. osi iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Na dogodku bodo predstavljene inovativne tehnologije, orodja in pilotne rešitve za spodbujanje naprednega integriranega in tehnološkega upravljanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, vzdrževanje in izboljšanje ekosistemskih storitev ter ustrezno rabo teritorija in virov, z namenom zaščite ekosistemov in habitatov pred učinki podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.

 

Predavateljilec: Acquavitis, Engreen, Eco-Smart, Tretamara, GreenHull, Bee-Diversity

Acquavitis:

Glavni cilj projekta:

Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki

 

Engreen:

Glavni cilj projekta:

Spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotavljane dobrega stanja habitatov in zaščitenih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v IT-SI kulturni krajini

 

Eco-Smart:

Glavni cilj projekta:

Splošni cilj projekta je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost

akcij za zaščito biorazličnosti na  območjih NATURA 2000 s pilotno uvedbo modelov plačil za ekosistemske storitve (PES).

 

Tretamara

Glavni cilj projekta:

Namen projekta TRETAMARA je predlagati participativne rešitve, ki se odzivajo na izzive na področju okolja in naravnih virov. V skladu s ciljem programa namerava TRETAMARA: izkoristiti dosedanje znanje, ovrednotiti najboljše prakse upravljanja in pripraviti dokument, ki bo podprl pripravo načrtov upravljanja za obalna in morska območja, pomembna za skupnost, kjer tega ni; prispevati k usklajevanju načrtov na ravni Severnega Jadrana ter predlagati nacionalne in nadnacionalne smernice za celostno upravljanje morskih in obalnih habitatov z visoko ekološko vrednostjo (koraligeno in rodolitno dno, maerl, trezze, tegnue, detritična okolja, formacije sredozemske kamene korale, morske travnike).

 

GreenHull

Glavni cilj projekta:

Izboljšati varstvo okolja z razvojem:

Z razvojem 3 prototipov inovativnih zelenih tehnologij (IZT) za čiščenje biološke obrasti: daljinsko vodeno podvodno vozilo (ROV) s čistilnim sklopom in modularna čistilna naprava;

Z oblikovanjem smernic za razvoj in uporabo teh tehnologij v skladu z obstoječo zakonodajo na področju upravljanja morskih voda in odpadkov, ki jih je treba predložiti organom in marinam.

 

Bee-Diversity

Glavni cilj projekta:

Spremljanje in upravljanje biotske raznovrstnosti na območjih N2K ob upoštevanju razmerja med čebelo in okoljem ter čebelo-kmetijstvom

Izdelava smernic upravljanja na kmetijskih območjih za dobrobit in zdravje čebel (in opraševalcev)

V prilogi je povezava do predstavitve in video posnetka dogodka

predstavitve: https://drive.google.com/file/d/1ligWK8Ta6UQ5uBmugS6pRSz03Eho3Nie/view?usp=sharing

 

Tools