Evropska pobuda »Interreg Volunteer Youth« se bo nadaljevala tudi v letu 2021

Novice

Evropska pobuda Interreg Volunteer Youth (IVY), ki jo je Evropska komisija lansirala v sklopu Evropske solidarnostne enote in jo usklajuje Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), se bo nadaljevala tudi v letu 2021; od januarja je kakih 30 prostovoljcev po celi Evropi začelo pridobivati izkušnje na področju sodelovanja z zagotovljenim zavarovalnim kritjem in finančnim nadomestilom.

Cilj pobude je pritegniti in vključiti delavne mlade ljudi v konkretne evropske programe in projekte, ki naj spodbudijo stike med regijami različnih evropskih držav ter pospešijo čezmejno sodelovanje in solidarnost.

Prostovoljci sodelujejo za obdobje 2 do 6 mesecev z organi, ki upravljajo programe in projekte Interreg, in jim pomagajo pri delu ter si pri tem prizadevajo spoznavati občane in mlade skladno z dokumentom »Manifesto for Young People by Young People to Shape the European Cooperation Policy«.

V imenu Evropske komisije lahko prostovoljci organizirajo tudi aktivnosti za vključevanje občanov ter deljenje in komuniciranje o kohezijski politiki v njihovi regiji.

 

Skozi leta je Program Interreg Italija - Slovenija imel veliko koristi od te hvalevredne pobude, saj je vedno vztrajal na tem, da so mladi glavni vir, ki lahko zagotavlja nove pristope k teritorialnemu sodelovanju; zato zdaj poziva projekte, ki jih program financira, naj se zgledujejo po tem in povabijo prostovoljca k sodelovanju!

 

Na tej povezavi najdete vse informacije za sodelovanje pri pobudi: https://www.interregyouth.com/

Tools