Kapitalizacijski razpis št. 01/2022

Novice

Sporočamo, da je prišlo do popravka v besedilu italijanske izjave vodilnega partnera – Dicharazione del LP.  Nova priloga je objavljena na: https://www.ita-slo.eu/sl/razpisi/kapitalizacijski-razpis-%C5%A1t-012022-programsko-obdobje-2021-2027

Tools