Navodila za registracijo Login FVG

Novice

Navodila za registracijo na loginfvg, za prijavo na prihajajoči razpis za strateške projekte št. 5/2018 programa Interreg V-A Italia-Slovenija, so objavljena na tej povezavi

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do login, mora biti zakoniti zastopnik organizacije.

 

Tools