PRIČENJA SE FAZA VSEBINJENJA V ZVEZI S STRATEŠKO PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE (SPVO) ZA PROGRAM INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027

Novice

V okviru postopka priprave dokumentov novega Programa INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027, je Organ Upravljanja programa začel, kot vodilni organ za strateško presojo vplivov na okolje, fazo vsebinjenja

Namen te začetne faze (SPVO) je pridobitev s strani pristojnih organov na okoljeskem področju – opredeljenih na vključenih ozemljih (FJK, dežela Veneto in Slovenija)- prvih podatkov za določitev nivoja informacij o okolju, ki bodo obravnavane v okoljskem poročilu. 

 

Tools