PRIMIS - Podpisane pogodbe projekta PRIMIS za prenovo in širitev Koprske Palače Gravisi-Buttorai, novega sedeža Italijanskega Multimedijskega Centra v Sloveniji

Novice

V koprski palači Gravisi-Buttorai, ki je v lasti Italijanske unije, bodo v drugi polovici marca stekla gradbena dela, namenjena prenovi in razširitvi obstoječega objekta. V palači, ki se nahaja v koprski Ulici OF na št. 6 in 8 poleg istoimenske palače, v kateri ima sedež Skupnosti Italijanov Santorio Santorio”, bo po zaključku prenovitvenih del dobil svoje mesto Italijanski multimedijski center (IMC) - prvi interaktivni in digitalni muzej italijanske narodne skupnosti. Vzpostavitev IMC bo potekala ob tesnem sodelovanju Italijanske unije in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

 

pal gravisi-buttorai.jpg

 

Poseg bo izveden v okviru Strateškega projekta “PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze / Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin”, ki se financira iz sredstev I. razpisa za strateške projekte v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Italijanska unija nastopa v projektu kot Vodilni partner. Vzpostavitev Italijanskega multimedijskega centra (CMI) bo potekala ob tesnem sodelovanju Italijanske unije in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Minulo sredo, 24. februarja, so bile na sedežu Italijanske unije v Kopru podpisane naslednje pogodbe:

  1. Gradbena pogodba za izvedbo projekta “Prenova in razširitev koprske palače Gravisi-Buttorai – Italijanskega multimedijskega centra”, ki sta jo sklenili Italijanska unija in podjetje Lesnina MG Oprema, podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, v pogodbenem znesku 712.283,03 EUR (vklj. z DDV). 85% omenjenega zneska oziroma 605.440,56 EUR bo zagotovljenih iz sredstev ESRR, preostalih 15% oziroma 106.842,47 EUR pa bo sofinancirala Italijanska unija. Pogodbo je v imenu Italijanske unije podpisal g.  Maurizio Tremul, v imenu podjetja Lesnina MG Oprema pa g. Matija Čepon.
  2. Pogodba za nadzor gradbenih del  “Prenova in razširitev koprske palače Gravisi-Buttorai – Italijanskega medijskega centra”, ki sta jo sklenila Italijanska unija in podjetje Koordinata d.o.o. / s.r.l. iz Kopra, v pogodbenem znesku za nadzor gradbenih del v višini 12.108,82 EUR (z vključenim DDV). Pogodbo za nadzor gradbenih del je v imenu Italijanske unije podpisal g.  Maurizio Tremul, v imenu podjetja Koordinata d.o.o. pa Ing. Miran Mrak.

Palazzo Gravisi-Buttorai_Progetto.jpg

 

Tools