SALUTE-ZDRAVSTVO: Projekt Salute-Zdravstvo predstavljen na italijanski okrogli mizi Avtizem in Covid19, med 1. in 2. fazo.

Novice

V soboto, 2. maja, je EZTS GO sodeloval kot govornik na italijanski okrogli mizi Avtizem in Covid19, med 1. in 2. fazo. Pobuda v organizaciji Costanze Colombi, ki je klinična in razvojna psihologinja ter profesorica Oddelka za psihiatrijo na Univerzi v Michiganu, je potekala na spletu in je zabeležila sodelovanje 60-ih državnih strokovnjakov. Cilj pobude je bil zbrati opažanja in predloge, ki se jih bo predložilo tehnikom, ki tesno sodelujejo z italijansko vlado v tem kriznem obdobju.

EZTS GO je predstavil dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta Salute-Zdravstvo, ki ga financira program Interreg V-A Italia- Slovenja 2014–2020. Direktor EZTS GO Ivan Curzolo je med svojim govorom opisal zlasti dejavnosti, ki so se v teh tednih zaradi posebnih epidemioloških razmer vršile na daljavo. Italijanski in slovenski strokovnjaki sledijo spletnim tečajem, ki jih organizira prav Colombi, namenjenim pravilnemu predajanju podpore staršem otrok s spektroavtistično motnjo v Gorici, Novi Gorici in Šempetru-Vrtojbi. Mešana ekipa EZTS GO se tudi dvakrat na teden sestane s Costanzo Colombi in na ta način izpopolnjuje poznavanje o metodah podpore staršem. Napotke profesorice Colombi in celotno gradivo za izvajanje dejavnosti od doma, ki je zbrano na spletni platformi, člani mešane delovne skupine prilagodijo potrebam staršev in otrok iz območja EZTS GO.

Nadaljuje se tudi ESDM certificiranje za izvajalce, ki so sodelovali na tečaju usposabljanja, organiziranega v okviru projekta Salute-Zdravstvo. Ti bodo, po opravljenem izpitu, usposobljeni za zdravljenje otrok z omenjeno metodo. Na tečaju, ki je potekal julija 2018 in julija 2019, so sodelovali strokovnjaki AAS št. 2 "Bassa Friulana Isontina" (danes ASUGI) in Šempetrske bolnišnice (Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca").

Direktor na videokonferenciDirektor na videokonferenci
ivan_.width-750.jpg
( 30 bytov, published on 11 Maj, 2020 - 09:33 )
Tools