SECAP: 29.03.2022 -Delavnica “Trajnostno energetsko podnebni akcijski načrti – blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v občinah

Novice

V okviru projekta SECAP: Podpora energetskim in klimatskim politikam je v torek, 29. marca 2022, od 9. do 12. ure, v Modri dvorani na Brezovici potekala delavnica »Trajnostno energetsko podnebni akcijski načrti – blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb v občinah«. Govorniki so predstavili Konvencijo županov (predstavila RRA LUR), energetsko podnebno načrtovanje na nivoju lokalne skupnosti (ENERGAP), sistem ciljnega spremljanja rabe energije za občine (ENEKOM), SECAP Gorenjske regije (LEAG) ter omilitvene in prilagoditvene ukrepe v občinah LUR v okviru študije analize tveganja in ranljivosti na podnebne spremembe LUR, s poudarkom na prometu (ZaVita). Po zaključku uradnega dela je sledil še delovni sestanek s predstavniki zunanjih izvajalcev, občino Brezovica ter RRA LUR na temo konkretnih ukrepov blaženja in še posebej prilagajanja v občini.  
 

RRALUR 29.03.2022.zip
( 17 bytov, published on 23 April, 2022 - 18:06 )
Tools