SECAP: LIFE - razpis 2020 za tradicionalne projekte, podprogram AKCIJA ZA PODNEBJE

Novice

6. oktobra 2020 je bil razpis za podprogram Life Program 2018-20 "AKCIJA ZA PODNEBJE", katerega namen je podpreti izvajanje ciljev EU o podnebni nevtralnosti in prilagajanju v okviru podnebnih politik in ukrepov Evropski zeleni dogovor, vključno z evropskim podnebnim paktom.

Prednostna področja, na katera se razpis nanaša, znotraj katerih morajo biti predstavljeni projektni predlogi (tradicionalne vrste), so tri:

  1. Blažitev podnebnih sprememb (projekti najboljše prakse, pilotni projekti in predstavitveni projekti)
  2. Prilagajanje podnebnim spremembam (projekti najboljše prakse, pilotni projekti in predstavitveni projekti)
  3. Upravljanje in obveščanje o podnebju (projekti obveščanja, ozaveščanja in razširjanja)

Upravičenci so javni organi in zasebne komercialne in nekomercialne organizacije (vključno z nevladnimi organizacijami) s sedežem v EU. Vsi upravičeni organi s sedežem zunaj EU lahko sodelujejo v projektu kot pridruženi upravičenci, če njihova prisotnost doda vrednost projektu.

Najvišji prispevek za projekte na splošno pokriva do 55% upravičenih stroškov projekta. Zahteva nadnacionalnosti ni potrebna za projekte LIFE.

Za podprogram Podnebni ukrepi je postopek oddaje projektnih predlogov klasičen, ki vključuje predstavitev celotnega projektnega predloga (prek predloga). Ti projekti se morajo začeti najpozneje 1. julija 2021.

Dokumentacijo za pripravo projektnih predlogov lahko prenesete s spletnega mesta EASME:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2020-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action

Tools