SECAP: Otvoritev “Hiše energije” v Miranu

Novice

Dne 15. novembra je bila izvedena otvoritev in ogled "Hiše energije", ki je nastala pod okriljem Visokošolskega inštituta Levi-Ponti Mirano-Benetke. Ob otvoritvenem dogodku je potekalo tudi razkritje plošče projekta SECAP ob zaključku del zadrževalnika meteorne vode za preprečevanje poplav ob močnih deževjih!
Pozdravila nas je ravnateljica dr. Marialuisa Favaro, ki je poudarila ključno vlogo opravljenih del zahvaljujoč tesnemu sodelovanju lokalnih institucij, strokovnjakov in javnih organov. 
Za metropolitansko mesto Benetke je govoril dr. Massimo Gattolin, direktor za okolje, ki je ob podpori dr. Domenica Fischettija ponazoril pomen integracije prostorskih podatkov za razvoj učinkovitosti sistemov. Poznavanje ozemlja, na katerem živimo, občutljivih elementov in izpostavljenosti tveganjem, omogoča usmerjanje javnih in zasebnih naložb v ukrepe blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.
V okviru projekta SECAP se je razširil informacijski sistem Metropolitanskega mesta Benetke - SITM (Metropolitan Teritorial Information System) in preko namenskih spletnih gis-ov, integracije poročil in razvoja kazalnikov je bilo mogoče ustvariti orodja za podporo občinam pri izvajanju akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje.
Arch. Claudio Paggiarin je predstavil izvedena dela za gradnjo zadrževalnika meteorne vode, namenjenega hidravlični uravnavi, zgrajenega po zaslugi financiranja projekta SECAP. Izveden ukrep prikazuje izboljšanje teritorialnega načrtovanja, upravljanja in regulacije deževnice, z namenom večje urbane varnosti in okoljske kakovosti.
Nenazadnje je profesor Ezio Da Villa predstavil delovanje Hiše energije, potencial tovrstne zgradbe in načine blaženja posledic podnebnih sprememb. Pri ogledu prostorov in številnih tehničnih vidikov so goste spremljali nekateri nekdanji študentje Inštituta Levi Ponti, ki so pokazali svojo zavzetost in znanje, ter kako Hiša energija združuje študente, strokovnjake in širi svojo izobraževalno poslanstvo tudi izven šolskih zidov!
Hiša, velikosti 215 m2, je zasnovana kot predstavitveno-izobraževalni laboratorij, namenjen tako študentom kot podjetjem v tem sektorju, kjer se preučuje značilnosti tehnologij in analizira učinkovitost uporabljenih izolacijskih materialov in sistemov. Hiša predstavlja najboljše tehnologije, ki so prisotne na trgu za prikaz in preučevanje učinkov blaženja, kot tudi prilagajanja na podnebne spremembe. Vključuje sisteme za učinkovito rabo energije, obnovljive vire ter inovativne tehnologije za čiščenje CO2 iz zraka, kot tudi načine za zmanjšanje potreb in izgub energije v stavbi, prilagajanje na višje temperature zraka in večje količine enkratnih padavin. S svojo strukturo je edinstven laboratorij te vrste v Evropi. 
Ogled Hiše energije je priložnost za izmenjavo in obogatitev znanj, ter nam omogoča, da ukrepe, povezane z energetskimi vprašanji razvijamo skozi drugačen pogled.

IMG_6019.jpg
( 2 byta, published on 22 November, 2021 - 17:17 )
DSC_0005.JPG
( 12 bytov, published on 22 November, 2021 - 17:17 )
IMG_6013.jpg
( 2 byta, published on 22 November, 2021 - 17:17 )
20211115_154652.jpg
( 2 byta, published on 22 November, 2021 - 17:17 )
20211115_145609.jpg
( 3 byti, published on 22 November, 2021 - 17:17 )
Tools