Začetek podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja projektov Standard

Novice

Steklo je podpisovanje pogodb o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 in vodilnimi partnerji projektov Standard, ki so sofinancirani v okviru razpisov za projekte standard št. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016. S pričetkom podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je bil storjen pomemben korak pri izvajanju Programa.

Tools