TechMOlogy: RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB

Naročila in pozivi

Izbira strokovnjaka za pripravo dveh rezultatov/študij o novih poslovnih modelih za primer sodelovanje med razvojno - raziskavalnimi organizacijami in podjetji na področju mobilnosti. Naloga je del izvedbenega načrta projekta TechMOlogy, ki ga sofinancira program Interreg Italija Slovenija 2014 2020, ROK 03.06.2022

Cilj naloge je identifikacija in opredelitev novih načinov uporabe raziskovalnih laboratorijev na področju programa Interrreg Italija-Slovenija s strani podjetij, zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP), z namenom da bi le-ta lahko ostala konkurenčna.

Več informacij o razpisu si lahko preberete tukaj:

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/bandi-e-gare/

 

Tools